Novo romarsko leto v Porčinju _ Nuovo anno dei pellegrinaggi a Porzus

Pred vrati je nova ruomarska sezona v Porčinj, vas v kateri se je lieta 1855 štierktat Devica Marija parkazala Terezji Dush in se je z njo po slovensko pogovorila. Parvi krat je bluo 8. šetemberja. Novo ruomarsko sezona bojo odparli Slovenci, saj bo v soboto, 6. obrila, ob 10.30 sveta maša v slovenskem jeziku. V nediejo, 7. aprila, ob 11.15 bo slovesno somaševanje, ki mu bo predsedovau g. Gianni Molinari. Nekateri ruomarji bojo parši v Porčinj parnogah iz Maline, odkoder bojo štartali ob 9. uri. On treh popudan bo žegan.

Inizia la nuova stagione dei pellegrinaggi a Porzus, il paese nel quale nel 1855 la Vergine Maria è apparsa per quattro volte alla bambina Teresa Dush, parlandole nel locale dialetto sloveno. La prima volta l’8 settembre. Ad aprire il programma saranno i pellegrini sloveni. Infatti sabato 6 aprile alle 10.30 sarà celebrata la santa messa in lingua slovena. Domenica 7 aprile alle 11.15 si terrà una solenne concelebrazione presieduta da don Gianni Molinari. I pellegrini che lo desiderano potranno raggiungere Porzus a piedi, partendo da Forame alle ore 9. Alle 15 ci sarà una funzione mariana.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp