Novi veter v Kanalski dolini_Per gli sloveni della Valcanale

Zapihal je novi veter in se obetajo boljši časi za slovensko kulturo v Kanalski dolini. V petek 30. novembra so na občnem zboru obnovili delovanje združenja g. Mario Cernet ob prisotnosti številnih članov iz Ukev, Žabnic, Ovčje vasi, Trbiža in Bele peči. Za predsednika so izvolili Alessandra Omana iz Ukev, sicer župana občine Naborjet Ovčja vas. Podpredsednik je Gabriele Moschitz iz Žabnic, tajnica in blagajničarka je Anna Wedam iz Ukev, svetovalca sta pa Mitja Jalen in Aleš Kodermac iz Bele peči. Mandat bo trajal tri leta. Združenje bo pripravilo dve pobudi še do konca tega leta. Gre za Adventni koncert, ki bo v nedeljo 16. decembra ob 20. uri v župnijski cerkvi v Žabnicah. Nastopili bojo združeni cerkveni zbor iz Ukev in Žabnic, zbor Tantum ergo iz Žabnic, pihalni orkester Kanalska dolina in rogisti Hörnerklang Alpe Adria z avstrijske Koroške. Dva tedna kasneje, v nedeljo 30. decembra ob 15. uri bo v župnijski cerkvi v Ukvah božični koncert. Poleg domačega cerkvenega zbora bodo zapeli zbori iz Slovenije, z avstrijske Koroške in iz Števerjana. Iz Rateč bo prišla igralka na citre in bodo recitirali domači otroci.

Aria fresca che annuncia tempi migliori per la cultura slovena in Valcanale. Venerdì 30 novembre l’assemblea generale dei soci ha rivitalizzato l’associaziazione «don Mario Cernet». Erano presenti numerosi soci provenienti da Ugovizza, Camporosso, Valbruna, Tarvisio e Fusine. Alla carica di presidente è stato eletto Alessando Oman di Ugovizza, sindaco di Malborghetto-Valbruna. Vicepresidente è Gabriele Moschitz di Camporosso, segretaria e cassiera Anna Wedam di Ugovizza, consiglieri Mitja Jalen e Aleš Kodermac di Fusine. Resteranno in carica per tre anni. Il sodalizio ha già in calendario due appuntamenti di grande richiamo. Domenica 16 dicembre, alle 20 nella chiesa parrocchiale di Camporosso, si terrà il «Concerto dell’Avvento». Si esibiranno i cori uniti delle parrocchie di Ugovizza e Camporosso, il coro «Tantum ergo» di Camporosso, il gruppo bandistico della Valcanale e i suonatori di coro Hörnerklang Alpe Adria della Carinzia austriaca. Due settimane dopo, domenica 30 dicembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ugovizza, avrà luogo il «Concerto di Natale». Canteranno il coro parrocchiale di Ugovizza e tre cori provenienti dalla Slovenia, dalla Carinzia austriaca e da San Floriano del Collio; da Rateče arriverà una suonatrice di cetra; i bambini di Ugovizza presenteranno una recita.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp