Non sprechiamo un’occasione unica!_Ne zamudimo enkratne priložnosti!

Minority safepack1Še tri tedne imajo organizatorji državljanske pobude Minority Safepack čas, da zberejo milijon podpisov, s katerimi bi zavezali Evropsko unijo, da zajamči evropske pravne standarde za zaščito narodnih manjšin.

FUEN – Federativna zveza evropskih narodnosti, ki deluje od leta 1949 in ima danes skoraj 90 članic ter predstavlja okoli 400 narodnih in jezikovnih skupnosti, je v mesecu maju začela z državljansko pobudo MINORITY SAFEPACK. Gre za zbiranje 1 milijona podpisov evropskih državljanov, da se Evropsko Unijo spodbudi k aktivnejšemu zavzemanju za vprašanje zaščite narodnih in jezikovnih manjšin.

Pobudo so svojčas podprle ugledne osebnosti iz različnih narodnih skupnosti, ki po Evropi opravljajo vidne funkcije. Med raznimi so bili tudi koroški Slovenec Valentin Inzko, visoki predstavnik v Bosni in Hercegovini; bivši južnotirolski deželni glavar Luis Durnwalder; romunski Madžar Hunor Kelemen, bivši romunski minister za kulturo in nemška Danka Anke Spoorendonk, bivša ministrica za kulturo v Schleswigu-Holsteinu.

Zbiranje podpisov za državljansko pobudo MINORITY SAFEPACK poteka v vseh državah članicah Evropske Unije.

V trenutku, ko smo objavili ta članek, je manjkalo približno 152.000 podpisov. Če ne bi uspelo zbrati potrebni milijon podpisov, bi verjetno manjšinske teme za dolgo časa na evropski ravni utihnile.

Gre za enkratno solidarnost med narodnimi in jezikovnimi skupnostmi v Evropi, da ne ostanemo sami. K pobudi so pristopile:

 • Stranka Slovenska skupnost (članica FUEN),
 • SSO – Svet slovenskih organizacij,
 • SKGZ – Slovenska kulturno-gospodarska zveza,
 • »Primorski dnevnik«,
 • »Novi glas«,
 • petnajstdnevnik »Dom«.

Kje lahko podpišemo?

Preko spleta na spletni povezavi https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/, kjer lahko izberemo, da prijavo podpišemo v slovenščini, pri tem pa moramo obvezno izbrati državo, v kateri živimo.

V Uradih:

 • SSO – Čedad, Borgo San Domenico, 78 (od ponedeljka do petka, med 8.30 in 16.30)
 • SSO – Gorica, drev. XX Settembre, 85 (v prvem nadstropju, od 9.00 do 14.00).

 

In ancora tre settimane gli organizzatori dell’iniziativa civile Minority Safepack devono riuscire a raccogliere il milione di firme con cui impegnare l’Unione europea a garantire standard giuridici europei nell’ambito della tutela delle minoranze etniche.

L’Unione federalista dei gruppi etnici europei-FUEN, che opera dal 1949 e che oggi conta circa 90 membri e rappresenta circa 400 comunità etnico-linguistiche, ha intrapreso a maggio l’iniziativa civile dal nome MINORITY SAFEPACK. Con essa si mira a raccogliere 1 milione di firme di cittadini europei, per spronare l’Unione Europea a un impegno più attivo rispetto alla questione della tutela delle minoranze etnico-linguistiche.

A suo tempo l’iniziativa è stata sostenuta da personalità di spicco afferenti a varie comunità etniche in giro per l’Europa. Tra queste, anche lo sloveno carinziano Valentin Inzko, alto rappresentante Ue per la Bosnia e Erzegovina; l’ex governatore dell’Alto Adige/Südtirol, Luis Durnwalder; l’ungherese romeno Hunor Kelemen, ex ministro della cultura in Romania e la danese tedesca Anke Spoorendonk, ex ministro della cultura nel Land tedesco dello Schleswig-Holstein.

La raccolta di firme MINORITY SAFEPACK si sta svolgendo in tutti i paesi membri dell’Unione Europea.

Nel momento in cui abbiamo pubblicato questo articolo, mancavano circa 152.000 firme. Qualora non si riuscisse a raggiungere il milione di firme necessario, probabilmente la tematica delle minoranze linguistiche passerebbe in sordina molto a lungo.

Quest’iniziativa civile rappresenta un momento unico di solidarietà tra le comunità etnico-linguistiche d’Europa, che non le fa restare sole. Vi hanno aderito:

 • il partito Unione Slovena/Stranka Slovenska skupnost (membro della FUEN),
 • la Confederazione delle organizzazioni slovene/Svet slovenskih organizacij,
 • l’Unione culturale economica slovena/Slovenska kulturno-gospodarska zveza,
 • il quotidiano della minoranza slovena in Italia «Primorski dnevnik»,
 • il settimanale della minoranza slovena «Novi glas»,
 • il quindicinale della comunità slovena della provincia di Udine «Dom».

Dove si può firmare?

Su internet all’indirizzo https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/, dove si può anche scegliere di compilare il modulo in sloveno; nel farlo, va obbligatoriamente scelto lo stato di residenza.

Negli uffici:

 • Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO – Cividale, Borgo San Domenico, 78 (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 16.30)
 • Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO – Gorizia, viale XX Settembre, 85 (al primo piano, dalle 9.00 alle 14.00).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp