Ne spreglejte v Domu z dne 31. 1._Primo piano sul Dom del 31/1

Tiskana izdaja petnajstdnevnika Dom z dne 31. januarja postavlja v ospredje vprašanje razvoja Benečije, Rezije in Kanalske doline. Povišanje sredstev iz zaščitnega zakona in vključitev nediških in terskih dolin v strategijo za demografsko najbolj ogrožena območja vlivata nova upanja za prihodnost obmejnega območja. A sam večji pritok denarja ne zagotavlja uspeha. Rešitev ne pride od zgoraj in od zunaj, lahko pride od nas samih, od naših ljudi in od naših vasi. Potrebna je močna identiteta. In slovenski jezik je tisto, kar iz nas naredi skupnost.

Il quindicinale Dom, nell’edizione del 31 gennaio, pone in primo piano la questione dello sviluppo di Benecia, Resia e Valcanale alla luce dei maggiori finanziamenti in arrivo. «I soldi regionali o europei non possono risolvere tutto, e che è altrettanto importante per le nostre comunità periferiche non dipendere esclusivamente da risorse che appaiono, nei proclami, abbondanti e vantaggiose, ma che nella realtà portano spesso a distorsioni; risorse che a volte si dissolvono come neve al sole», ammonisce Igor Jelen, professore di Geografia politica ed economica all’Università di Trieste.

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO
Boljši jutri se gradi zlasti na identiteti / Un futuro migliore si costruisce soprattutto sull’identità
UVODNIK / EDITORIALE
Živjo Benečija! V letu 2022 smo še živi / Viva la Benecia! È il 2022 e siamo ancora vivi
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Božja luč sveti le v ljubezni, občestvu in bratstvu / La luce di Dio illumina solo in amore, comunione e fraternità
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Koleda, i rituali auguri di buon anno portati da grandi e piccini / Koleda, tako so srečno novo leto voščili odrasli in otroci
PREMISLIMO / RIFLETTIAMO
Do miru v treh korakih / Raggiungere la pace in tre passi
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Oče je odstopil s cerkovniške službe / Il papà ha lasciato l’incarico di sacrestano
L’OPINIONE / MOJE MNENJE
Con cani e gatti non c’è futuro / S psi in mačkami ni prihodnosti
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Dežela FJK ponovno v oranžni fazi, a za cepljene ni novih omejitev / Il Friuli Venezia Giulia è tornato arancione, ma per i vaccinati nulla cambia
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Jur Zad Tih-Giorgio Ruttar, la passione del raccontare / Jur Zad Tih-Giorgio Ruttar je strasten pripovedovalec
Comuni uniti nella ricerca di finanziamenenti europeii / Občine skupaj, da bi pridobile evropska sredstva
Masarolis, adesso le nevicate non fan più paura / V Mažeruolah se ne bojijo snežnih padavin
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Teleferica per il Gran Monte e ponte per Srenjo Bardo / Žičnica do koče nad Viškoršo in most pri Brezjah
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Sv. Boštjan je zgled poguma, da naredimo korak naprej v ljubezni / San Sebastiano esempio di coraggio per fare un passo verso l’amore
REZIJA / RESIA
Se non c’è vita non c’è nemmeno identità / Kjer ni življenja, tam ni niti identitete
DOLINA SOČE
Tek z Burjo na 173 kilometerski progi z višinsko razliko 7800 metrov / Corsa della Bora su 173 chilometri di percorso e 7800 metri di dislivello
ŠPORT / SPORT
Sono al lavoro per il futuro calcistico delle Valli / Prizadevajo si za nogometno bodočnost Benečije

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp