Ne spreglejte Doma z dne 30. junija _ Primo piano sul Dom del 30 giugno

V petnajstdnevniku Dom z dne 30. junija je v ospredju vprašanje: Kdaj spet odprta meja? Notranji ministri Italije, Slovenije in Hrvaške so se 18. junija srečali v Gorici in izrazili upanje za čimprejšnjo ukinitev nadzora na notranjih schengenskih mejah. Konkretnih korakov niso napovedali, a so na srečanju večkrat poudarili, da bi bile alternativa nadzoru na notranjih mejah lahko skupne policijske patrulje na zunanji schengenski meji. Prizadevajo si, da nadzora na notranjih mejah ne bodo podaljšali po letošnjem decembru.

In prima pagina del quindicinale Dom del 30 giugno campeggia una domanda: quando il confine nuovamente aperto? I ministri dell’Interno di Italia, Slovenia e Croazia al vertice tenutesi il 18 giugno a Gorizia hanno espresso l’auspicio di poter eliminare quanto i controlli ai confini interni dell’Unione Europea. Qualcosa di più concreto non hanno detto, ma durante l’incontro hanno più volte sottolineato che una buona alternativa sarebbero lo schieramento di pattuglie di polizia mista ai confini esterni dell’area Schengen. 

UVODNIK / EDITORIALE
Najboljši sosedje / I migliori vicini
L’OPINIONE / MNENJE
Quelle sentinelle inghiottite dal bosco / Čuvaji, ki jih je gozd požrl
VERSKO ŽIVLJENJE
Papež Frančišek bo v nedeljo, 7. julija, obiskal Trst / Papa Francesco domenica 7 luglio in visita a Trieste
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Matičetov: «La cristianizzazione qui non ha avuto ancora compimento» / Matičetov: »Tukaj pokristjanjenje ni še dokončano«
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Želja po iskrenem dialogu / Desiderio di dialogo sincero
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Prvič na vrhu Krna / La prima volta in cima al Krn
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Prizadevali si bodo, da nadzora na meji ne bodo podaljšali / Si impegneranno perché il controllo del confine non venga prorogato
800 mila tedeschi scopriranno la Benecia / 800 tišoč Nemcev bo spoznalo beneške doline 
I quattro nuovi sindaci svelano le loro priorità / Štirje novi župani razkrivajo svoje prioritete
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Na špietarski senjam vabi novi zvon / La nuova campana invita alla sagra di San Pietro al Natisone
Punto d’incontro della Croce rossa a Merso Superiore / Postojanka Rdečega križa v Gorenji Miersi
Lo sloveno entra anche nelle scuole di Torreano / Ure slovenščine tudi v tavorjanskih šolah
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
A Montemaggiore ora anche un chiosco / V Brezjah poleti tudi gostinska ponudba
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Slovenijo si želijo spoznati tako mladi kot odrasli / Giovani e adulti desiderano conoscere la Slovenia
REZIJA / RESIA
Gli auspici attorno al »kris« / Kres bo v Njivi 29. Junija
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Predsednica RS je obljubila, da bo obiskala Benečijo / La presidente slovena ha promesso una visita in Benecia
ŠPORT / SPORT
Calcio. Europeada 2024 con il derby Sloveni-Friulani / Nogomet. Na Europeadi derby med Slovenci in Furlani

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp