Ne spreglejte Doma z dne 30.11._Primo piano sul Dom del 30/11

V petnajstdnevniku Dom z dne 30. novembra je v ospredju projekt Interreg Italija Slovenija E-NAT2CARE. Uralna sova (Strix uralensis) in hrošč alpski kozliček (Rosalia alpina) bosta pokazala dejansko stanje beneških gozdov. Cilj projekta je namreč zagotoviti dejanske in inovativne aktivnosti v okviru čezmejnega upravljanja habitatnih tipov in živalskih vrst, zlasti tistih, ki se zlahkoto premikajo iz ene države v drugo. Prof. Stefano Filacorda z videnske univerze vabi k sodelovanju gozdarske, kmetijske in turistične delavce iz Benečije.

Nell’edizione del 30 novembre, il quindicinale Dom, ci sono in primo piano i temi ambientali. Un rapace notturno e un insetto diventeranno delle speciali «guardie forestali» per monitorare la salute dei boschi della Slavia Friulana, del Carso e della valle dell’Isonzo e la loro capacità di essere grandi generatori e polmoni di biodiversità. L’Allocco degli Urali e la Rosalia sono stati infatti «ingaggiati» dal progetto Interreg Italia-Slovenia E-Nat2Care, al quale prende parte l’Università di Udine con altri 5 partner italiani (il Parco regionale delle Prealpi Giulie) e sloveni (l’Università del Litorale di Capodistria, il parco naturale Škocjanske jame, l’Istituto nazionale per la biologia della Slovenia) e che prevede una spesa complessiva di 741 mila euro.

UVODNIK / EDITORIALE
La Messa non è finita / Maša še ni končana
L’OPINIONE / MNENJE
Ma chi educa gli educatori? / Kdo vzgaja vzgojitelje?
VERSKO ŽIVLJENJE
Advent nam govori o Božiču in drugem Jezusovem prihodu / L’Avvento ci racconta del Natale e della seconda venuta di Gesù
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
La presenza delle sante Caterina e Barbara nel calendario beneciano / Prisotnost svetih Katarine in Barbare v beneškem koledarju
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Če sodite, nimate časa, da bi ljubili / Se giudicate, non vi resta il tempo per amare
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Ponosni smo bili na naš zvonik / Eravamo orgogliosi del nostro campanile
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Allocco degli Urali e Rosalia le nuove «guardie forestali» / Uralska sova in hrošč alpski kozliček sta nova gozdna čuvaja
Nadzor na meji bo trajal vse do 21. Junija? / Controlli al confine fino al 21 giugno?
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
»Obiskali smo uredništvo petnajstdnevnika Dom« / «Abbiamo visitato la redazione del quindicinale Dom»
Il rifugio di Solarie cerca gestore / Koča na Solarjih išče novega upravitelja
Dvojezična šola odpira vrata novim učencem / La scuola bilingue apre le porte a nuovi allievi
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Il canto, gli archi e gli angeli per l’affresco ritrovato / Pesem, godala in angeli za obnovljeno fresko
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Al centro d’Europa con l’idea di un Gect dei tre confini / Središče Evrope z zamislijo o tromejnem EZTS-u
REZIJA / RESIA
Catia Quaglia ha scritto nuove favole / Catia Quaglia je napisala noce pravljice
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Spomin na vojno ne bo zamrl / Il ricordo della guerra non verrà meno
ŠPORT / SPORT
Calcio. Due Beneciane prime nel Friuli collinare / Nogomet. Beneški ekipi vodita v amaterskem prvenstvu
PRILOGA / INSERTO
Božična izdaja biltena Sveta Marija iz Porčinja / Edizione natalizia del bollettino Santa Maria di Porzus

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp