Ne spreglejte Doma z dne 15. julia _ Primo piano sul Dom del 15 luglio

»Brez strahu, utrjeni v krščanskih vrednotah«. Pod tem glavnim naslovom petnajstdnevnik Dom z dne 15. julija postavlja v ospredje nedavni obisk papeža v Trstu. »Tu se srečujejo različna ljudstva, tu je križišče med Italijo, srednjo Evropo in Balkanom. V takih okoliščinah je za cerkveno in civilno skupnost izziv, kako povezovati odprtost in stabilnost, sprejemanje in identiteto. Prihaja mi na misel, da vam rečem: Papirje imate urejene, da se soočite s temi izzivi! Kot kristjani imamo evangelij, ki daje smisel in upanje našemu življenju; kot državljani imate ustavo, ki je zanesljiv kompas za pot demokracije. Torej naprej! Naprej. Brez strahu, odprti, utrjeni v človeških in krščanskih vrednotah, gostoljubni, a brez kompromisov glede človeškega dostojanstva.« Tako je papež Frančišek pozval ob opoldanski molitvi na Velikem trgu v Trstu.

«Senza paura, forti dei valori cristiani». Con questo titolo il quindicinale Dom, nell’edizione del 15 luglio mette in primo piano la recente visita di papa Francesco a Trieste. La «vocazione di far incontrare genti diverse all’incrocio tra l’Italia, l’Europa centrale e i Balcani», evidenziata da papa Francesco domenica, 7 luglio, all’Angelus, al termine della cinquantesima Settimana sociale dei cattolici italiani, definiva la città di Trieste, ma può essere estesa all’intero Friuli Venezia Giulia. «La sfida per la comunità ecclesiale e civile – ha proseguito – è di saper coniugare l’apertura e la stabilità, l’accoglienza e l’identità. E allora mi viene da dire: avete le carte in regola per affrontare questa sfida! Come cristiani abbiamo il Vangelo, che dà senso e speranza alla nostra vita; e come cittadini avete la Costituzione, bussola affidabile per il cammino della democrazia». Bisogna, dunque, andare avanti, «senza paura, aperti e saldi nei valori umani e cristiani, accoglienti, ma senza compromessi sulla dignità umana. Su questo non si gioca».

UVODNIK / EDITORIALE
Un’agenda per l’Unione europea / Agenda za Evropsko unijo
L’OPINIONE / MNENJE
Un tempo coscritti, oggi maturi / Nekoč so bili naborniki, danes so maturantje
VERSKO ŽIVLJENJE
60° di don Ghenda. Un filo d’oro tra Marano e Porzus / Biserna maša župnika Ghende. Zlata nit med Maranom in Porčinjem
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Matjaž, il re barbuto che dorme nelle viscere delle nostre montagne / Matjaž, bradati kralj, ki spi v podzemlju pod našimi gorami
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Jezikovne manjšine na Madžarskem / Le minoranze linguistiche in Ungheria
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Osvojil sem vrh Triglava / Ho conquistato la vetta del Triglav
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Il Papa a Trieste: coniugare accoglienza e identità / Papež v Trstu: povezovati sprejemanje in identiteto
Srce promovira in povezuje Slovence od Trbiža do Milj / Un cuore promuove e unisce gli sloveni da Trieste a Muggia
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Piste ciclabili priorità della Comunità di montagna nel 2025 / Kolesarske poti bodo prioriteta Skupnosti Nediža in Ter v letu 2025
Nuove amministrazioni al lavoro / Nove občinske uprave so operativne
Nadškof Lamba prvič na obisku v Špietru / L’arcivescovo Lamba alla prima visita a San Pietro al Natisone
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Pian dei ciclamini porta dell’Europa orientale / Varhlera so vrata proti vzhodni Evropi
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Un confine mobile tra lago, pascoli e prati oltre le guerre / Premikajoča se meja med jezerom, pašniki in travniki čez vsako vojno
REZIJA / RESIA
Manteniamo i prati puliti / Čistimo travnike
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Tminsko poletje vabi tudi prebivalce z italijanske strani / L’estate di Tolmino invita anche gli abitanti del versante italiano
ŠPORT / SPORT
Corsa in montagna. Sdraulig e Bordon campioni regionali / Gorski tek. Sdraulig in Bordon postala deželna prvaka

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp