Naši kostanji ozdravljajo_I castagni stanno guarendo

kostanj web»Zgleda, de se zdravje kostanja zbuojšuje an de se počaso rešujejo problemi s škodljivcem šiskarico (cinipide galligeno del castagno). Nekateri pravejo, de je do tega zbuojšanja paršluo zauoj posegu jagarju, drugi pa zauoj naraunih antagonistu. Vsak misli drugač, a kar je important, je, de stvari se zbuojšujejo«. Tuole nam je podčartu Stefano Predan, tajnik Kmečke zveze za Vidensko pokrajino, ki je tudi doluožu, de v druzih krajih Italije imajo s šiškarico še puno problemu. Tle pa je lietos kostanja bluo zadost ne samuo za Burnjake, a tudi za predajo. Čepru je dvist liet od tega bluo vič prodajaucu telega bogastva, ki sada vaja, saj ga v targovinah predajajo po 8 evrov na kilo. Kmetije, ki so se začele ukvarjat s kostanjan, sada so tudi uspešne, neke so dale ekološke nasade, jih certificirale an čedle kostanj. »Je trieba iti naprej po teli poti – prave Predan–. Kostanj je ‘na bogatija, ki jo je trieba nazaj pardobit, takuo tudi iniciative na teritorju je trieba obogatiet. Je trieba gledat našo bogatijo pod novo, realistično lučjo. Ne muormo mislit, de v Nediških dolinah bomo imiel’ še nazaj 40 tonelat kostanja, a lahko mislimo, de bomo imiel’ 50 al 100 hetarju kostanjevih nasadu, ki bojo lepo urejeni. Tudi dežela an Evropa imata nekaj denarja na razpolago in mislim, de ku Kmečka zveza je naše dužnost izkoristiti, kar ustanove dajo na razpolago za obdelavat an daržat čedan sviet.« Lietošnja sezona je dobra tudi za jabke, hruške in druge sadje, kot za varte. Saj je bla liepa ura polieti an na začetku jeseni. Nie šluo takuo dobro s kompierjam; sierka pa narvič kmetij nie ložla zauoj problemu s te dujimi žvinami. Kar se tiče projektu, je Kmečka zveza oddala prošnjo za čezmejni program Interreg Italija-Slovenija, kerega termin je zapadu konac šetemberja an čez nekaj miescu bojo znal’, če so jo sparjel’. Zveza sledi tudi prošnjam za mlade, vezanim na prispevke, ki jih dežela namienja mladim kumetom in za investicije kmetij. Kar nie lahko dielo, zauoj ki s strani dežele je nekaj birokratskih težav. Pri tem Predan tardi, de je v tem cajtu za kmetijstvo narguorš problem pru birokracija. Za tele an druge reči bo za sigurno hnucu oseba, ki jo išče Kmečka zveza v Čedadu. Do 20. tuberja kandidati imajo cajt za pošjat kurikola. »Gledamo za koga, ki zna slovensko in ima puno dobre voje. Za ostalo ga bomo formirali.«

I castagni delle valli del Natisone e del Torre sono sulla via della guarigione dal Cinipide galligeno, che li ha colpiti sette anni fa, azzerandone la produzione di frutti. Merito dei cacciatori, che hanno importato un antagonista dell’insetto o degli antagonisti naturali, come sostengono gli esperti della regione? «Ci sono tyesi diverse, ma l’importante è che la situazione sia migliorata», sostiene Stefano Predan, segretario della Kmečka zveza, l’associazione di categoria che riunisce agricoltori e operatori forestali di lingua slovena delle valli del Natisone e del Torre, di Resia e della Valcanale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp