Naša zgodovina očarala Ljubljano_La nostra storia conquista Lubiana

ljmizaNa knjižnem sejmu v Ljubljani vlada veliko zanimanje za knjige o zgodovini Benečije, ki so izšle pri zadrugi Most v sodelovanju z združenjem Blankin in s Svetom slovenskih organizacij. Gre za dve knjigi – prva je v slovenščini, druga v italijanščini – o Benečiji od prazogovine do današnjih dni, ki ju je napisal najboljši poznavalec zgodovine naših krajev Giorgio Banchig, ilustriral pa Moreno Tomasetig, in za drugo pregledano in doplonjeno izdajo tednikov duhovnika Antonia Cuffola o drugi svetovni vojni v Nediških dolinah. Knjige “Benečija. Ko se mala in velika zgodovina srečata”, “Slavia-Benečija. Una storia nella storia” ter “Moj dnevnik. La seconda guerra mondiale vista e vissuta nel focolaio della canonica di Lasiz”, je v sredo, 26. novembra, na konferenci za novinarje v dvorani Lili Novy v Cankarjevem domu v Ljubljani na knjižnem sejmu predstavil Banchig. Pozornost je pritegnil predvsem, ko je podčrtal, da je Benečija bila prva dežela označena z imenom Slovenija, ko so ostale imenovali samo Kranjska, Koroška, Štajarska, Dolenjska … in ko je razložil, da je pod Oglejskim patrijahatom in Beneško republiko, Benečija uživala široko avtonomijo z znaki državnosti, kakor kažeta samostojni sodni sistem, lasten denar in vojska, ki je varovala meje. Na konferenci za novinarje so predstavili tudi ostalo najnovejšo ponudbo slovenskih založniških hiš v Italiji.

Grande interesse stanno suscitando alla fiera del libro a Lubiana i tre volumi sulla storia della Slavia editi dalla cooperativa «Most» in collaborazione con l’associazione «don Eugenio Blanchini» e la Confederazione delle organizzazioni slovene. Si tratta di «Slavia-Benečija. Una storia nella storia» e «Benečija. Ko se mala in velika zgodovina srečata» di Giorgio Banchig (illustrazioni di Moreno Tomasetig) e «Moj dnevnik. La seconda guerra mondiale vista e vissuta nel ‘focolaio’ della canonica di Lasiz» di don Antonio Cuffolo nella seconda edizione curata dallo stesso Banchig. Nella conferenza stampa di presentazione delle pubblicazioni delle case editrici della minoranza slovena in Italia, Banchig ha catturato l’attenzione dei giornalisti quando ha evidenziato che le Valli del Natisone, che vengono citate per la prima volta nell’anno 888, sono state il primo territorio ad essere definito “sloveno”, mentre le altre regioni di lingua slovena erano, e hanno continuato ad essere per molti secoli, solo Carniola, Carinzia, Stiria e via dicendo, e quando ha illustrato l’ampia autonomia della quale godeva la Slavia nel Patriarcato di Aquileia e nella Repubblica di Venezia. Autonomia che comprendeva addirittura elementi di statualità, quali il sistema giudiziario autononomo, la facoltà di battere moneta e la milizia di frontiera.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp