Nagrada za festival »Gora Rocka 2019«_Premio al festival «Gora Rocka 2019»

Mladinski svet Slovenije je 26. novembra 2020 na spletu objavil rezultate natečaja Prostovoljec leta, ki se je letos odvijal v prav posebnih okoliščinah. Običajno je razglasitev nagrajencev potekala junija na Brdu pri Kranju, kjer je dogodek vsako leto gostil častni pokrovitelj natečaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Prireditev so nameravali izvesti tudi v letošnjem letu, vendar jim je to preprečil vsem znani korona virus. Jeseni so zato z izbranimi prostovoljci in organizacijami posneli prispevke, ki so jih ob tej priložnosti objavili na svoji spletni in Facebook strani.

V natečaj je letos prispelo 177 prijav, od tega 128 za posameznike in 49 za projekte. Podelili so nazive Naj prostovoljec in Naj prostovoljka v treh starostnih skupinah, Naj prostovoljski projekt, Naj mladinska voditeljica in Naj mladinski projekt, poleg tega pa še dve priznanji za posebne dosežke.

Med letošnjimi prejemniki priznanj je tudi Športno društvo Šentviška Gora, ki je za festival Gora Rocka 2019 prejelo posebno priznanje za projekt. Nagrado je festival prejel za učinkovito povezovanje humanitarne in razvedrilne dejavnosti mladih.

Festival Gora Rocka že od vsega začetka poganja 250 prostovoljcev, ki za svoje delo ne prejmejo plačila.

Ves izkupiček festivala organizatorji namenijo lokalni skupnosti, posameznikom in dobrodelnim ustanovam.

Tako so doslej v 15. izvedbah festivala podarili že preko 160 tisoč evrov.

Prejemnikov donacij je bilo v teh letih že več kot sto. Največji pa je projekt Botrstvo v Sloveniji, ki pomaga otrokom in mladostnikom iz družin v stiski, kateri potrebujejo dodatno podporo in pomoč za izboljšanje kakovosti življenja.

»Priznanje nam pomeni veliko čast in spoznanje, da so naše dobro delo prepoznale tudi najvišje inštance v Sloveniji. Priznanje pripada vsem prostovoljcem, ki svoj prosti čas in energijo namenijo za izvedbo festivala. Seveda pa festivala ne bi bilo brez naših obiskovalcev. Brez njih ni nas in ob tej priložnosti bi se jim radi močno zahvalili za njihov prispevek ter jim sporočili, da vsi upamo, da se čim prej srečamo na festivalu v živo,« ob tem sporoča vodja odnosov z javnostmi festivala Nicolas Vanek.

»Seveda pa v teh časih ne smemo pozabiti na vse naše sodelavce, brez katerih festival ne bi bil mogoč in ki jih je trenutna kriza korona virusa najbolj prizadela. To so glasbeniki, ozvočevalci, lučkarji … ki so že od marca praktično brez dela. Tudi oni so pomemben del festivala in vsi upamo, da skupaj prestanemo te krizne čase,« je dodal.

Mladinski svet Slovenije je s projektom Prostovoljec leta začel že leta 2002. S projektom so želeli povečati participacijo mladih v različnih sferah družbe in povečati ugled prostovoljnega dela. Namen projekta ni spodbujanje tekmovalnosti med prostovoljci, temveč pokazati javnosti, da je to delo izjemno raznovrstno, koristno tako za prostovoljce kot družbo in predvsem, da si zasluži ugled in pozornost. (P. U.)

Il 26 novembre il Consiglio dei giovani di Slovenia (Mladinski svet Slovenije) ha pubblicato su internet i risultati del concorso «Prostovoljec leta» (in italiano «Volontario dell’anno»), dedicato al volontariato. Solitamente le premiazioni si svolgono a Brdo pri Kranju; a ospitarle è il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, sotto il cui patronato si svolge il concorso. A causa della pandemia di coronavirus, stavolta già in autunno volontari  e organizzazioni selezionati hanno registrato dei video, pubblicati per l’occasione sul sito internet e sulla pagina Facebook.

Al concorso sono pervenute 177 candidature, 128 per singoli e 49 per progetti. Sono stati il miglior volontario e la miglior volontaria di tre diverse fasce d’età, il progetto maggiormente contraddistinto da volontariato, la migliore giovane conduttrice e il migliore progetto giovane. Due riconoscimenti sono stati assegnati anche per meriti particolari.

Quest’anno un riconoscimento speciale è andato al circolo sportivo Šentviška Gora per il progetto del festival Gora Rocka 2019. L’evento musicale è stato premiato per la sua efficace commistione di attività umanitarie e ricreative tra i giovani.

Fin dai suoi esordi il festival Gora Rocka impegna 250 volontari non retribuiti. Gli organizzatori destinano tutto il ricavato del festival alla comunità locale, a singoli e a enti di beneficenza. Con 15 edizioni del festival sono stati donati oltre 160.000 euro.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp