Nagrada Vstajenje svobodni duši_Il Premio Vstajenje a un’animo libero

Msgr. Marino Qualizza/Mons. Marino Qualizza

Komisija literarne nagrade Vstajenje je v velikem tiednu odločila, de lietošnjo nagrado prime msgr. Marino Qualizza za bukva Benečija naš dom, ki jih je otuberja lani parpravla zadruga »Most«, in za življenjsko dielo parljubljenega duhovnika. Podelitev je bla v pandiejak, 12. obrila, po internetu.

Narpriet je predsednik Društva slovenskih izobražencev Sergji Pahor čestitu nagrajencu, pa tudi založniški hiši za zamiseu o bukvah. Poudaru je, de uvodnike msgr. Qualizze »smo nimar prebierali z užitkom,« in skuoze nje spoznali podobo in dušo beneških ljudi. Natuo je Erika Jazbar ku članica komisije (kupe z njo so jo sestavljali prof. Robert Petaros, prof. Neva Zaghet, prof. Magda Jevnikar, prof. Jadranka Cergol, prof. Adrijan Pahor in urednik Marij Maver) predstavila pomien nagrade in prebrala utemeljitev.

O bukvah je guoriu Giorgio Banchig, ki je napisu spremno besiedo. Poviedu je, de msgr. Qualizzo Slovenci v videnski provinci imajo zlo radi. Cenijo ga ku duhovnika, človieka vesoke kulture in teologa. Seviede tudi ku odgovornega urednika Doma.

Sklicajoč se na drugo spremno besiedo, ki jo je napisu prof. Grosso, je Banchig zmišnu, de je msgr. Qualizza učiu dogmatsko teologijo v vidanskim seminarju petdeset liet, pred njim skor tarkaj liet je učiu filozofijo msgr. Ivan Trinko. Tuo pomieni, de sta dva Benečana čez stuo liet močnuo prispevala k šuolanju in rasti duhovniku videnske in tudi goriške nadškofije.

Adrijan Pahor je predstavu lik msgr. Qualizze. Jau je, de uvodnike zbrane v bukvah karakterizirajo umirjenost in ravnotežnost; v njih preprosta, topla beseda seže do sarc. Natuo se je prof. Pahor pogovarju z nagrajencam.

Msgr. Qualizza je arzkriu, de je biu za njega življenje zlo pomemban podutanski famoštar msgr. Angel Kracina, ki mu je vliu čut dostojanstva in s tem ljubezan do slovenskega jezika in kulture, do prave duše Benečije. Druga osebnost, ki je veliko pomenila, je biu nadškof msgr. Alfredo Battisti, ki je povzročiu preobrat v videnski Cierkvi v odnosu do Slovencu. Msgr. Qualizza je poviedu o velikem veselju že upokojenega nadškofa, ko je biu pred 20. lieti sparjet zaščitni zakon za Slovence, pru na guod svetih Cirila in Metoda.

Naprej je poviedu, de je donašnji ugodan cajt za Slovence v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini, ki so končno priznani in zaščiteni ter imajo veliko ustanov, ki skarbe za slovenski jezik in kulturo. Na posebno vižo je poudaru pomien dvojezične šuole in tiedanske svete maše po slovensko v Špietru. Sebe je msgr. Qualizza predstavu ku »svobodnega človieka, do vsieh odpartega, ki ima rad vse.« Sa’ je »ljubezen do Boga in bližnjega, do vsakega bližnjega, tudi tistega narbuj deleč, temelj kristjanske viere.« Nagrajencu je čestitu tudi Adrijan Kovačič, predsednik Zadružne kraške banke z Opčin, ki je prispevala denar na nagrado. Msgr. Qualizza je vsoto nameniu Domu.

Podelitev nagrade je mogoče pogledati na YouTube kanalu Slovenska prosveta.

Mons. Marino Qualizza ha vinto il premio letterario «Vstajenje» 2021. La commissione del premio – composta dalla giornalista Erika Jazbar, dall’editore Marij Maver e dai professori Robert Petaros, Neva Zaghet, Magda Jevnikar, Jadranka Cergol e Adrijan Pahor – ha deciso di assegnarlo al sacerdote per il libro «Benečija naš dom», edito a ottobre 2020 dalla Cooperativa Most, e per la sua opera.

La cerimonia di consegna del premio si è svolta lunedì, 12 aprile, on line. In tale occasione il presidente del circolo degli intellettuali sloveni-Dsi, Sergij Pahor, si è congratulato con Qualizza e la cooperativa editrice per l’idea del libro. Gli editoriali di mons. Qualizza, ha detto Pahor, sono sempre una piacevole lettura, attraverso cui è possibile conoscere l’aspetto e l’anima della gente della Slavia. Quale membro della commissione del premio, quindi, Erika Jazbar ha spiegato i motivi del conferimento.

A parlare del libro «Benečija naš dom» è stato Giorgio Banchig, che ne ha curato l’introduzione. Banchig ha rilevato come i beneciani stimino molto mons. Qualizza quale sacerdote, uomo di cultura e teologo. Richiamando la seconda introduzione al libro, scritta dal prof. Grosso, Banchig ha ricordato, tra l’altro, come Qualizza sia stato per cinquant’anni insegnante di teologia dogmatica al seminario di Udine. Prima di lui, anche mons. Ivan Trinko aveva insegnato al seminario per quasi cinquant’anni, più precisamente filosofia. Per circa cento anni i due beneciani hanno, così, contribuito all’istruzione e alla crescita dei sacerdoti delle arcidiocesi di Udine e Gorizia.

Prima di dialogare col festeggiato, il prof. Adrijan Pahor ha rilevato la pacatezza e l’equilibrio degli editoriali contenuti nel libro, con parole semplici e calde che arrivano al cuore. A Pahor mons. Qualizza ha spiegato come un ruolo importante, nella sua vita, lo abbiano avuto due personalità. Il parroco di San Leonardo/Podutana, mons. Angelo Cracina, gli ha trasmesso senso di dignità e, in tal modo, l’amore per la lingua e la cultura slovene e per l’anima della Slavia. Un ruolo importante nella vita di Qualizza lo ha avuto anche l’arcivescovo Battisti, che ha avviato il cambio di atteggiamento della Chiesa udinese verso la comunità slovena. Anche Battisti è stato molto contento quando, vent’anni fa, è stata approvata la legge di tutela della minoranza linguistica slovena, tra l’altro proprio nella ricorrenza dei Santi Cirillo e Metodio.

Qualizza ritiene che i tempi odierni siano positivi per la comunità slovena di Slavia, Resia e Valcanale, che è ufficialmente riconosciuta e tutelata e che può contare su molti enti che hanno a cuore lingua e cultura slovene. In modo particolare, Qualizza ha ricordato la scuola bilingue di San Pietro al Natisone/Špietar e la messa settimanale in lingua slovena, sempre a San Pietro.

Mons. Qualizza ha, inoltre, definito sé stesso come un uomo libero, aperto a tutti e che vuole bene a tutti. Del resto «l’amore verso Dio e il prossimo, verso ogni prossimo, anche quello che è più distante, è fondamento della fede cristiana». A congratularsi col premiato è intervenuto anche Adriano Kovačič, presidente della Banca di credito cooperativo di Trieste e Gorizia/Zkb Trst Gorica, che ha sostenuto finanziariamente il premio. Mons. Qualizza ha destinato il denaro ricevuto al quindicinale «Dom».

La registrazione della cerimonia di consegna del premio è disponibile sul canale YouTube «Slovenska prosveta».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp