Zdravstvena ustanova brez slovenščine_All’Ass 3 senza sloveno

Ustanova za zdravstveno oskrbo številka 3 (Azienda per l’assistenza sanitaria Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli), pod katero spadata Kanalska dolina in Rezija, je pred kratkim objavila nov razdelek  svojega spletnega portala v nemškem jeziku. Ta dopolnjuje portal v italijanščini, ki so ga na spletu uspešno objavili že junija 2014 in ki ga sedaj, po nedavni zdravstveni reformi, ki je prejšnji Zdravstveni ustanovi številka 3 (Azienda per i servizi sanitari Alto Friuli) priključila druge predele dežele Furlanije-Julijske krajine, vsebinsko dopoljujejo.
Prav tako lahko v italijanščini uporabnik najde obilo informacij o vseh zdravstvenih infrastrukturnih objektih, ki se nahajajo v krajih San Daniele, Codroipo, Humin, Tolmeč in Trbiž.
Trenutno na Ustanovi za zdravstveno oskrbo št. 3 delujeta le furlansko in nemško jezikovno okence, zato sta poleg glavne spletne strani v italijanščini dostopni še manjši razdelek v furlanščini in novi manjši razdelek v nemščini. Se pravi, da je razdelek v slovenščini izginil.
Razdelek v nemščini je pa grafično zelo podoben tistemu v slovenskem jeziku, ki zdaj ni več dostopnen.
Iz Urada za socialni marketing Ustanove so v zvezi s tem sporočali, da slovenski razdelek ni več dostopen, odkar je svoje delovanje prekinjalo jezikovno okence za slovensko manjšino. Brez osebe s potrebnim znanjem slovenščine namreč ni možno spletne strani ažurirati.
Prav v zadnjih dneh je Ustanova št. 3, na podlagi zakona za slovensko manjšino, objavila nova razpisa za odgovorno osebo za slovensko jezikovno okence in za strokovnjaka za socialno komuniciranje. Kljub temu, da se je Ustanova št. 3 odločila za objavo obeh razpisov, bo sprožila povezana postopka za izbiro ustreznih kandidatov samo potem, ko bo konkretno razpolagala z že zdavnaj pričakovanimi finančnimi sredstvi, namenjeni odobrenim projektom za javno rabo slovenščine.
Ustanova za zdravstveno oskrbo številka tri se je že pred reformo (kot ASS 3) preko Urada za socialni marketing pozanimala za promocijo svojih uslug v vseh manjšinskih jezikih, ki jih uporabniki govorijo na območju, za katero je sama pristojna. (Luciano Lister)

L’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli», nel cui ambito territoriale rientrano la Valcanale/Kanalska dolina e Resia/Rezija, ha da poco pubblicato la nuova sezione in tedesco del proprio portale internet. Questa va ad aggiungersi al portale principale in italiano, pubblicato con successo già a giugno 2014 ed ora aggiornato nei contenuti – a seguito della recente riforma sanitaria che ha aggregato all’ex Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» nuove zone della regione Friuli-Venezia Giulia. Dall’aggiornato portale in italiano gli utenti possono ricavare preziose informazioni su tutte le strutture sanitarie locate nelle aree di San Daniele, Codroipo, Gemona del Friuli, Tolmezzo e Tarvisio/Trbiž. Al momento, all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 sono attivi solo gli sportelli per le minoranze linguistiche friulana e tedesca ed è per questo che, oltre al sito internet principale in italiano, sono accessibili anche la sezione in friulano e la nuova sezione in tedesco, mentre è scomparsa la sezione in sloveno (alla quale, peraltro, somiglia molto la nuova sezione in tedesco). A riguardo, dagli uffici del Marketing Sociale dell’Aas 3 hanno precisato che la sezione in sloveno è stata oscurata da quando ha interrotto la propria attività lo sportello linguistico per la minoranza slovena. Senza una persona con le necessarie competenze in sloveno, infatti, non è possibile aggiornarla. In base alla legge di tutela, proprio nei giorni scorsi l’Aas 3 ha pubblicato i due nuovi bandi per la selezione di un nuovo responsabile dello sportello linguistico sloveno e di un esperto in comunicazione sociale. Malgrado l’Aas 3 si sia decisa a pubblicare entrambi i bandi, espleterà i relativi procedimenti di selezione solo quando disporrà effettivamente dei finanziamenti riservati ai già approvati progetti per l’uso dello sloveno nella pubblica aministrazione, di cui è da mesi in attesa. Va detto che già da tempo (come ASS3) l’AAS3 si è interessata, tramite gli uffici del Marketing Sociale aziendale, alla promozione dei propri servizi in tutte le lingue minoritarie che gli utenti parlano sul territorio di propria competenza – ossia sloveno, friulano e tedesco. (Luciano Lister)

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp