Na kopanje v Nadižo_A fare il bagno nel Natisone

Ob reki Nadiži velja poseben parkirni režim, ki je bil vpeljan z namenom, da se ohrani sožitje med naravo in številnimi poletnimi obiskovalci. Od 15. junija do 31. avgusta je potrebno pri Robiču (Bife Z’Der), pri Napoleonovem mostu in pri mostu Logje za uporabo parkirnih mest plačati nadomestilo za urejanje parkirišč. Parkirnino se plača vsak dan med 9. in 19. uro po ceni 1,50 evra na uro oz. 10 evrov za celodnevno parkiranje na omenjenih parkiriščih ob Nadiži. Turistični ponudniki lahko svojim gostom, ki pri njih bivajo minimalno 1 noč, ponudijo »Potrdilo turističnega ponudnika« za nakup tedenske dovolilnice po ceni 16 evrov. Letno nadomestilo za nerezidente občine Kobarid znaša 48 evrov.

Občani s stalnim prebivališčem v občini Kobarid in lastniki stanovanjskih nepremičnin v občini Kobarid imajo možnost nakupa letne dovolilnice po ceni 18 evrov. Nakup dovolilnic poteka v TIC-u Kobarid, s seboj pa je potrebno prinesti osebni dokument in prometno dovoljenje. Lastniki parcel ob Nadiži pa lahko brezplačne dovolilnice pridobijo na Občini Kobarid, kjer se izpolni vlogo s podatki o številki lastniške parcele in predložitvijo prometnega dovoljenja.

Reko Nadižo bo mogoče obiskati tudi z avtobusom Hop on Hop off Kobarid, ki bo v sezoni vozil vsak dan med 1. julijem in 1. septembrom. Avtobus bo povezoval podeželje, oddaljene turistične točke in izhodišča za pohodniške ter kolesarske izlete s centrom Kobarida. Cena vozovnice v eno smer bo znašala en evro na osebo.

Nova linija, Benečija gor in dol, ki je zaživela lansko leto, se bo nadaljevala tudi letos. Vsako soboto bo povezovala Kobarid s Čedadom in beneškimi vasmi ter tako ponujal ogled turističnih zanimivosti Nadiških in Terskih dolin ter Posočja.

Vzpostavitev povezave je nastala kot rezultat uspešnega sodelovanja Občine Kobarid in Inštituta za slovensko kulturo iz Špetra. Vozni red z zemljevidom bo objavljen na spletnih straneh Občine Kobarid in Javnega zavoda za turizem Dolina Soče. (P. U.)

Nel comune di Kobarid (Caporetto) nuove regole per il posteggio delle auto lungo il Natisone. In tal modo si mira a armonizzare le esigenze ambientali con l’arrivo dei turisti nel periodo estivo. Utilizzare i posti auto presso Robič (Bife Z’Der), al ponte Napoleonov most e al ponte di Logje, dal 15 giugno al 31 agosto dalle 9.00 alle 19.00 costerà 1,50 euro l’ora o 10 euro per tutta la giornata. Saranno applicate tariffe speciali per quanti pernottino sul territorio comunale almeno una notte, nonché per i residenti e i proprietari di immobili nel comune. I proprietari dei terreni in riva al Natisone possono già richiedere un’autorizzazione gratuita recandosi in municipio.

I turisti potranno raggiungere le rive del Natisone anche con l’autobus Hop on Hop off Kobarid, in corsa dall’1 luglio all’1 settembre. Il servizio collegherà le zone perifieriche e i punti d’interesse turistico a Kobarid. Il costo del viaggio sarà di un euro a persona per la sola andata.

La nuova linea Benečija gor in dol, nata l’anno scorso, sarà in servizio anche quest’anno. Ogni sabato collegherà Kobarid a Cividale e ai paesi della Slavia, offrendo l’opportunità di recarsi nei punti d’interesse turistico delle Valli del Natisone, del Torre e dell’Isonzo. L’iniziativa sarà pubblicizzata non solo da parte italiana, ma anche sul sito internet del Comune di Kobarid e su quello dell’Ente turistico della Valle dell’Isonzo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp