Msgr. Lamba za vidensko Cerkev_Mons. Lamba per la Chiesa udinese

Novi videnski nadškof msgr. Riccardo Lamba bo prevzeu vodenje Nadškofije Viden po Veliki noči, v drugi polovici obrila. Imenovanje s strani papeža Frančiška so sporočili v petak, 23. febrarja, v Vatikanu, na vikariatu rimske škofije, kjer je msgr. Lamba biu pomožni škof, in na videnski nadškofiji.

»De je papež izbrau mene, je bluo zame veliko presenečenje. Pomislu sam par dni in natuo sam jau ”ja”, kakor nimar v svojem življenu, kàr so me vprašali, de prevzamem kajšno odgovornost. Takuo sam sparjeu vabilo svetega očeta, de grem v Viden,« je jau novi nadškof. »Tuole imenovanje sparjemam z veliko hvaležnostjo, zak’ v njim vidim Božjo vojo. Buog me je nimar vodu in jest sam po svojih močeh gledu izpuniti njega vojo,« je še poviedu.

Msgr. Lamba je glede videnske nadškofije poviedu: »Grem v deželo, ki je na poznam, če ne skuoze nekatera zlo dobra parjateljstva, ki jih imam, in nekatere avtorje, kakor p. David Maria Turoldo. Zdi se mi, de je zlo pristna (avtentična) dežela, tudi zatuo ki je veliko pretarpiela. Puno nje prebivalcu je muorlo iti po svietu in poznam nekatere emigrante. Gre za ljudi globoke viere in šaroke radodarnosti, tudi za dobre dieluce. Zatuo sam siguran, de bomo lepuo kupe hodili. Parporočam se, de molite zame.« V videnski nadškofiji je, po skor 15 liet škovofanja msgr. Andree Bruna Mazzocata (odstopu je 1. šetemberja lani, kàr je dopunu 75 liet, in bo do obrila apostolski administrator), parčakovanje parhoda novega nadškofa veliko. »Veseli smo. Parvi vtis je dobar in se mi zdi, tudi po tistim, kakuo je msgr. Lamba v svojem življenju do sada dielu in se obnašu, de bo prijazen do nas Slovencu,« je jau msgr. Marino Qualizza par maši po slovensko v Špietru v saboto, 24. febrarja.

Pogledmo, kaduo je novi nadškof. Msgr. Lamba se je rodiu v miestu Caracas (Venezuela) v družini italijanskih emigrantu 30. novemberja 1956, ima torej 67 liet. V Italijo se je varnu lieta 1965. Vešuolu se je za miediha (zdravnika) in dosegu specializacijo za boliezni prebavnega aparata a je hitro potlé vstopu v semenišče. V duhovnika je biu posvečen 9. maja 1989. Natuo je služu ku duhovni asistent v rimskem semenišču in par medicinski fakulteti Katoliške univerze v Rimu. Obenem je šu naprej v študiju in dosegu licenciat (magisterji) iz psihologije. Lieta 2000 je ratu famoštar v fari Svetega Anselma v Rimu in natuo v drugih rimskih farah do 27. maja 2022, kàr ga je papež Frančišek vebrau za pomožnega škofa v Rimu. V novi službi mu je bla zaupana skarb za migrante, za zaščito mladoletniku in te buj šibkih ljudi.

Kaj se od novega nadškofa parčakujejo Slovenci v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini? Nič drugega ku, de jih bo imeu za veliko bogatijo lokalne Cierkve, kakor je bluo v cajtu nadškofu msgr. Alfreda Battistija in msgr. Pietra Brolla in kakor pravijo določila Pete sinode videnske nadškofije. Tuo je, de se spoštuje in valorizira njih identiteta, ki ima močne kornine v kristjanski vieri, se varje njih bogata kultura in se nuca slovenski jezik v cierkvah in par katekizmu. Za tuole je seviede potriebno pardobiti tudi duhovnike, ki znajo po slovensko.

Slovenci videnske nadškofije so se v zadnjih lietih čuli zanemarjene in so jim ble odparte tudi boleče rane. Pomislimo samuo na ukinitev špietarske foranije in gljuha ušesa za ustanovitev »beneške« foranije. Morebiti sada nie naključje, nie kazualno, de je novi pastier videnske Cierkve tudi miedih, zdravnik. (Ezio Gosgnach)

Il nuovo arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, farà il suo ingresso nell’arcidiocesi dopo Pasqua, molto probabilmente a fine aprile. «Vado in una terra che non conosco, ma dove ho carissimi amici. Mi immagino questa terra, che ha molto sofferto e ha avuto grandi fenomeni di migrazioni, ricca di umanità, dove la fede si è incarnata in tanti santi e resa visibile attraverso l’arte», ha dichiarato dopo la nomina.

Mons. Riccardo è nato a Caracas, in Venezuela, il 30 novembre 1956 in una famiglia di emigranti italiani che ha fatto rientro in Italia nel 1965.

Dopo la laurea in medicina è entrato in seminario a Roma ed è stato consacrato sacerdote il 6 maggio 1989.

Fino ad aprile a Udine resterà amministratore apostolico mons. Andrea Bruno Mazzocato, che si è dimesso dalla carica di vescovo l’1 settembre dell’anno scorso, al raggiungimento del limite d’età di 75 anni.

Tra i fedeli di lingua slovena di Benecia, Resia e Valcanale c’è l’aspettativa che il nuovo arcivescovo sappia vedere in loro una grande ricchezza per l’intera comunità diocesana, come ai tempi degli arcivescovi mons. Alfredo Battisti e mons. Pietro Brollo e come espresso nelle conclusioni del Quinto sinodo diocesano udinese. Ovvero, che si rispetti e valorizzi la loro identità, che ha forti radici nella fede cristiana, che si protegga la loro cultura e che si faccia uso attivo dello sloveno in chiesa e nel catechismo. A tal fine vanno, chiaramente, reperiti anche i necessari sacerdoti.

Negli ultimi anni i fedeli di lingua slovena dell’arcidiocesi di Udine si sono sentiti spesso trascurati, a volte anche feriti. Già l’abolizione della forania di San Pietro al Natisone/Špietar è stata un duro colpo. Non è un caso, forse, che il nuovo pastore della Chiesa udinese sia anche medico.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp