Nova ministrica za zamejce_La nuova ministra è italiana

V novi levosredinski slovenski vladi premierke Alenke Bratušek, ki bo po vsej verjetnosti izglasovana v sredo, bo ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Tina Komel, sicer pripadnica italijanske manjšine. Komelova, 32-letna Koprčanka, diplomantka Visoke šole za podjetništvo, aktivno deluje v skupnosti Italijanov v Hrvatinih, kjer je že dva mandata podpredsednica. Do izvolitve leta 2011 za poslanko na listi Pozitivne Slovenije je bila zaposlena kot komercialistka, najprej na Vzajemni, nato pa pri banki Raiffeisen. V Državnem zboru je med drugim tudi podpredsednica komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. V tej vlogi se je 5. februarja mudila v Špietru in se na srečanju s predstavniki slovenskih organizacij s prve roke seznanila z življenjem, delovanjem in težavami Slovencev v videnski pokrajini.

Nel nuovo governo sloveno della premier Alenka Bratuž (cemtrosinistra), che riceverà la fiducia del parlamento mercoledì prossimo, l’incarico di ministro per le minoranze slovene e per gli sloveni del mondo sarà ricoperto da Tina Komel, appartenente alla minoranza italiana in Slovenia. 32 anni, di Capodistria, diplomata alla Scuola superiore di management, è attiva nella comunità degli italiani di Crevatini, nella quale ricopre per il secondo mandato l’incarico di vicepresidente. Prima di essere eletta in parlamento nel 2011 nella lista Pozitivna Slovenija, svolgeva la professione di commercialista. È, tra l’altro, vicepresidente della commissione parlamentare per i rapporti per le minoranze slovene e per gli sloveni del mondo. Proprio in tale veste lo scorso 5 febbraio a San Pietro al Natisone si è incontrata con i rappresentanti delle organizzazioni slovene, i quali l’hanno informata direttamente sulla situazione, l’attività e sui problemi degli sloveni in provincia di Udine.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp