V soboto maša po slovensko v Špietru_Sabato messa in sloveno a S. Pietro

6Marino-qualizzaVsako saboto je v farni cierkvi v Špietru sveta maša po slovensko, ki jo moli msgr. Marino Qualizza. Slovenska maša, ki je on 19. uri, vaja za nediejsko. Ankrat na miesac bojo povabili piet kajšan pevski zbor, de bo tuole tiedansko srečanje bratu v vieri še buj lepuo in veselo. Pomembno je za našo skupnost imieti mašo po slovensko, saj sta naš jezik in naša kultura tesnuo povezana s kristjansko viero. Slovenska besieda se je v Benečiji do donašnjih dni ohranila po zaslugi duhovniku, ki so v maternem jeziku molili, pieli, pridagali in učili. Donašnji dan je maša po slovensko pomembna tudi za učence dvojezične šuole, ki imajo veronauk po slovensko, a potlè v ciekvi čujejo le italijansko besiedo. K slovenski maši radi hodijo  vierniki iz Nediških dolin in domači ljudje, ki so se preselili v bližnje furlanske vasi. Na razpolago so bukvaca z molitvami in piesmimi, ki jih je izdalo združenje Blankin. Le tisto združenje natisne vsaki tiedan tekst beril, de bojo vierniki buojš sledili maši.

Ogni sabato alle 19 nella chiesa parrochiale di San Pietro al Natisone c’è la santa messa in lingua slovena, celebrata da mons. Marino Qualizza. Per favorire una migliore partecipazione alla celebrazione, sono a disposizione dei fedeli anche il libretto con le preghiere e i canti “Domače molitve”, edito dall’associazione “don Eugenio Blanchini”, la stessa che cura e distribuisce ogni settimana il foglio con le letture tratte dalla Bibbia.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp