Maša, ki nas darži kupe_La messa che ci tiene uniti

215px-San_Pietro_al_Natisone_11Tolo polietje smo imieli vič parložnosti, de bi slovesno praznovali naše patrone al’ pa opasila naših cierkvi. Imam šelè pred očmi te zadnje v Matajuru, v Oblici an posebno par Mariji Devici na Krasu v Dreki. Ku vsako lieto, se je zbralo tarkaj ljudi, ki so se pobožno an veselo udeležili svete maše an potlè svečanosti. Za glih reči, se nie vse končalo v adnim samim dnevu, zak’ so od konca luja do Rožince spejali tarkaj dogodku, ki so parklicali veliko število ljudì, takuo de nazadnjo so bli organizatorji zaries utrujeni, pa tudi veseli, tako ki prave pravca.

De bi na zgubili tistega liepega občutka, 2. šetemberja začnemo nazaj vičerno sabotno sveto mašo v farni cierkvi v Špietru. Tela je postala že liepa navada, ki jo čemo peljati naprej, de nam bo pomagala se srečati v Božji službi an v veselim parjateljstvu. Obadvie reči so važne an pomembne, zak’ je Božja služba uživanje Božje ljubezni, ki nas nardì svobodne ljudì, ki se zavedajo, za kar so an gledajo zmočnieti svojo identiteto pru v stiku z Buogam.

Svoboda, ki parhaja od Boga, pa naarzženèanarzkropiljudìposvie-tu, ampa iz njih naredì lepo družino, kjer se zaries čuti ljubezan, parjateljstvo, skupnost an iskreno pomaganje drug drugemu. Če pa se vse tuole spremlja s pietjam, je vtis še buj globok an liep. Tuole nam pomaga tudi ohraniti našo kulturo an ji dati močnuo življenje.

Par maši po slovensko so parsotni tudi te mladi. Včasih jih je kar sedam okuole utarja, navadno dva al’ trije; drugi pa se ustavjajo v klopeh. Veseli smo za tiste, ki so navadno parsotni. Morebit bi mogu biti se kajšan vič, zak’ jih je po vaseh an prestora v veliki špietarski farni cierkvi na manjka.

Na smiemo pozabiti, de je tala sveta maša ku odmeu dvojezične šuole. Če kultura an viera znajo guoriti med sabo, tuole je koristno, nucno za vse. Zatuo lepuo an veselo začnimo v saboto, 2. šetemberja!

Marino Qualizza

Nell’editoriale, il direttore responsabile del Dom, mons. Marino Qualizza, ricordano le belle celebrazioni dell’Assunta, invita alla partecipazione alla messa in lingua slovena, che riprenderà, dopo la pausa estiva, sabato 2 settembre nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp