Manj otrok v naših otroških vrtcih_Meno bimbi nei nostri asili

Al via il 12 settembre il nuovo anno scolastico. Come di consueto, in questa occasione pubblichiamo il numero degli alunni nelle scuole dell’obbligo in tutto il territorio della provincia di Udine, nel quale è riconosciuta la minoranza slovena. Il dato che balza all’occhio è il perdurante calo dei bambini nella scuola dell’infanzia.

Nelle Valli del Natisone sono 21 i piccoli in meno rispetto allo scorso anno scolastico. In tre anni il numero si è ridotto addirittura del quaranta per cento, a testimonianza della drammatica crisi demografica.

La riduzione colpisce anche l’asilo dell’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano, che però vanta cifre in positivo sia per la primaria che per la secondaria di primo grado.

Al «Paolo Petricig», che sarà frequentato da 284 allievi, lunedì 9 settembre si è tenuta la tradizionale riunione di inizio anno con i genitori. Un’aula nuova, l’orto per i bambini, la messa in sicurezza dell’area circostante il cortile e il progetto di una biblioteca nonché per la sistemazione del parcheggio sovrastante la scuola sono le novità illustrate dal sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli.

La riunione è stata l’occasione anche per la presentazione ufficiale di Davide Clodig, lo scorso 22 agosto nominato nuovo dirigente della scuola bilingue e subentrato a Sonja Klanjšček, per quattro anni dirigente reggente.

È un anno all’insegna dei cambiamenti interni anche nell’organico dell’ufficio di segreteria, da quest’anno, per trasferimento ad altra sede di Flavia Iuretig, storica segretaria della bilingue dagli inizi.

In ambito didattico-organizzativo, se si esclude la quinta, sono tutte doppie le classi della scuola primaria. Lo sdoppiamento della prima comporta l’inserimento di due insegnanti nuovi che non sono stati ancora assegnati, considerata la scarsa disponibilità di docenti con conoscenza della lingua slovena. Cambiamenti nel quadro insegnante sono previsti anche alla secondaria inferiore.

Nel corso della riunione, l’assessore comunale all’Istruzione, Elena Chiabudini, ha illustrato le nuove modalità di pagamento della mensa. Igor Tull ha parlato dei servizi offerti dal «Zavod za slovensko izobraževanje », che presiede. Nel corso dell’incontro sono stati presentati il calendario scolastico e la ricca offerta formativa anche extrascolastica.

V četrtek, 12. septembra, bodo otroci spet napolnili učilnice. Znatno manj jih bo v vrtcih. Kar 21 manj v Nediških dolinah.

Večstopenjsko dvojezično šolo bo obiskovalo vse skupaj 284 učencev. V Kanalski dolini bodo poskusni trijezični pouk uvedeli tudi v Žabnicah in na Trbižu.

Vsake lieto z vesejam gledamo na otroke, ki se vračajo v šuolo, in še posebno tiste, ki začenjajo dugo šuolsko pot, ki jih bo parpravila na življenje. V tistih čečicah, puobčih, čečah in puobah videmo, de življenje naših dolin gre naprej in se troštamo, de oni bojo imieli muoč, znanje in kuražo, de bi nakarnili Benečijo, Rezijo in Kanalsko dolino na pot, ki peje v buojše cajte.

V šuolarjah, ki se učé tudi po slovensko, vidimo možnost, de bo v naših dolinah še naprej odmievala slovenska besieda in se v svoji lepoti in bogatiji kazala domača kultura. Zatuo nas veseli, de dvojezična šuola v Špietru, s sekcijo vartaca v Sauodnji, ima tudi lietos puno učencu in de šuolanje v treh jezikah – italijansko, slovensko, niemško – gre naprej v Ukvah in se lietos arztegne tudi na Žabnice in Tarbiž. Upamo, de se tista eksperimentacija preca arzvije v stalni šuolski model, ki bi biu za zgled cieli Evropi.

Želia po učenju slovenska jezika je tudi v drugih krajeh, kjer so Slovenci parsotni in priznani. Priča smo bli, de v Terskih dolinah dvojezični pouk pod špietraskim vičstopinskem inštitutu nie možen. Zatuo bi bluo trieba aktivirati 12. člen leca 38/2001, za slovenski jezik, ki prave, de se v videnski provinci lahko kurikularno uči slovenski jezik in v slovenskem jeziku v vartacih in šuolah z italijianskim učnim jezikam.

Tolo pot želijo še posebe v Tipani, kjer bojo že trečje lieto slovenski jezik učili na pobudo domačega kamuna v sodelovanju z združenjem Blankin, in v Prapotnem. Pravo rešitev bo trieba ušafati tudi za Rezijo.

Kmal’ po šuolskem bo začelo tudi novo katehetsko lieto. V otrokah, ki se molitve, piesmi in katoliške resnice učé po slovensko pod okriljam sauonske fare, imamo trošt, de se v Benečiji obvarje kristjanska viera, ki je od nimar ukoreninjena v slovensko identiteto naših ljudi.

Sevieda bo dielo šuolarju, mestrinu, profesorju in katehetu lahko obrodilo zaželiene saduove, če bo naletielo na močnuo sodelovanje družin, teritorija in kristjanskih skupnosti. Saj je zibiela jezika, kulture in viere med hišnimi ziduovi, v vasi in v cierkvi. Naumno in nanuncno je čakati, de šuola bo vse probleme rešila. Zatuo je parvi dan šuole ne samuo za otroke, ampa za vse Benečane, Rezijane in Kanalčane, ki imajo zaries par sarcu slovensko identiteto svojih dolin. (Ezio Gosgnach)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp