Leta 2025 naj destinacija v Alpah_I migliori delle Alpi entro il 2025

V občinah Kobarid in Tolmin bo letos sprejeta nova Strategija razvoja in trženja turizma v dolini Soče. Dokument se pripravlja na podlagi strukture in izkušenj strategije razvoja turizma v občini Bovec, ki je bila narejena leta 2017. Vizija nove strategije, ki bo imela skupne cilje in bo trženjsko in produktno povezala vse tri občine v destinacijo Dolina Soče, je, da ta dolina do leta 2025 postane najboljša outdoor destinacija v Alpah. Zavod za turizem Dolina Soče je decembra 2018 turističnim ponudnikom poslal poglobljen anketni vprašalnik, 24. in 25. januarja 2019 pa sta bili v Tolminu in Kobaridu organizirani delavnici, ki sta bili zelo dobro obiskani. Na delavnici, ki so jo vodili zunanji strokovni sodelavci Slavka Zupan, Neja Petek, Petra Goneli, Vid Zabel in Martin Kruh, so bili predstavljeni osrednji rezultati ankete ter določena prednostna področja delovanja in nabori ukrepov za potrebne spremembe. Izvedena je bila tudi interna delavnica s ključnimi deležniki o urejanju razmer na reki Soči, ki jo je vodil Jan Klavora. Marca pa bo organizirana še delavnica o posameznih produktih. Občinska sveta naj bi strategijo obravnavala in sprejela jeseni 2019.

I Comuni di Kobarid e Tolmin quest’anno adotteranno una nuova strategia di svipuppo e commercializzazione del turismo nella valle dell’Isonzo. Lo scopo è di far diventare entro il 2025 la valle migliore destinazione “outdoor” nelle Alpi. In dicembre è stata svolta un indagine tra gli operatori turistici, i cui esiti sono stati presentati a fine gennaio nel corso di due laboratori molto partecipati, nei quali sono state evidenziate le priorità. In marzo si terrà, invece, un laboratorio sui singoli prodotti turistici. La nuova strategia sarà discussa e approvata dai due consigli comunali in autunno.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp