Kumetustvo darži ljudi na teritoriju

 
 
Če se peje naprej kumetustvo, »ljudje ostanejo na teritoriju in se takuo ohrani tudi slovenska manjšina, ki tle živi. De nieki narod, da nieka manjšina preživi, so pomembne tri stvari. Parva, de ima tradicijo in jo čuva. Drugo, de varje svojo kulturo in še posebno svoj jezik. Nujno potriebno pa je, de ima svojo lastno ekonomsko perspektivo. Al' je tuole kumetustvo, al' je tuole artigjanat, al' kajšno drugo dielo.«
Takuo je minister za kmetijstvo Republike Slovenije Dejan Židan komentiru obisk med Slovenci v Italiji, ki ga je imeu 20. otuberja na vabilo Kmečke zveze. Minister je obisk zaparu v Briščah, kjer je pogledu moderno kmetijo, katere je gaspodar Bepo Specogna, ki redi in predelava jabuke.
Ministra so Nediške doline sparjele z jesenskin dažam in tučo, pa tudi z lepo piuramauro. V delegaciji Republike Slovenije so bli tudi daržavni sekretar za Slovence po svetu Boris Jesih in generalna konzulka v Tarstu Vlasta Valenčič Pelikan. Goste je spremlju sekretar Kmečke zveze za vidensko provinco Stefano Predan. Sparjeli so jih podbunieški šindak Piergiorgio Domenis in provincialna predsenika Sso Giorgio Banchig in Skgz Luigia Negro ter nekateri kumeti.
»Vidim, de Kmečka zveza diela v zlo pozitivno smier, saj je ugotovila, de je za razvoj manjšine nujno potrieban tudi ekonomski razvoj,« je poviedu Židan za Dom. Povdaru je tudi, de »je čezkonfinsko sodelovanje nujno potriebno. Prisotnost slovenske manjšine daje še vič parložnosti, de Slovenija in Furlanija-Julijska krajina sodelujeta za dobro ljudi na obieh straneh konfina. Tuole je še buj pomembno tle v Benečiji in Posočju.«
Židan se v v goriških Bardah sreču z regjonalnim ašešorjam za kumetustvo, ki je Claudio Violino. »Izmenjala sma stališča in sma se dogovorila, de buj intenzivno sodelujemo,« je poviedu minister.
Violino nam je poviedu še, de sta guorila o skupnih projektah: »Potriebno je kupe dielati za kumetustvo v gorskim teritoriju in kupe braniti pred Evropsko Unijo pravice naših kumetu. V okviru nove evropske politike za kumetustvo od lieta 2014 do lieta 2020 želimo predlagati poseban statut za kumetustvo v gorah.«
Pa regjonalni ašešor ima v pameti tudi kiek posebnega za Benečijo. »Hitro je trieba napraviti — je poviedu za Dom — operativni čezkonfinski projekt za razvoj kumetustva, ki bi lahko objemu Nediške doline in Zgornje Posočje. Tuole najparvo, de konfin pade tudi v glavah in sevieda tudi, de se v tistih krajah ohrani kumetustvo. Takuo se ustavi host, ki požgerja nimar vič teritorija.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp