Koroške novosti vlivajo upanje_Le novità carinziane infondono speranza

Mislim, de nobedan se nie čaku, de bojo na Koroškem izvolili za krškega (celovškega) škofa adnega Slovenca. Telekrat je pa nezačakano papež izbrau našega rojaka Josefa Marketza, de bi vodu staroslavno škofijo, ki je bla v stuolietji povezna tudi z Oglejskim patriarhatom.

Začudenje je upravičeno za tuole imenovanje, zak’ slovenski narod tudi na Koroškem nie imeu velike sreče, saj so gledali na vse kraje omejiti parsotnost naših sobratu. Priča vsega tega je biu do lanskega lieta ranijk gaspuod Lovro Petricig, ki je postau duhovnik prù na Koroškem an je tarpeu celuo življenje podtalno preganjanje, posebno zak’ je biu takuo aktiven, de je prečudvu tudi Niemce z njegà pastoralnem in tudi kulturnim in sočialnim dielam.

Za glih reči, je g. Lovro začeu tarpieti že v videnskim semenišču, kadar so ga iz političnih razmier zagnali damu, čelih je biu adan narbuojših študentu an narbuj bogaboječih. Mu je pa škodovalo, de se je bla njegà sestra zagledala v beneškega puoba, ki je biu osumljen, de gleda na čeparno politično stran, zak’ je skarbeu za našo kulturo an jezik. Bi muoru ostati doma, če bi mu na msgr. Moretti an g. Cracina ušafala zatočišče v celovskim semenišču. Gor je postau duhovnik an je daržu dvignjeno našo zastavo. Biu je ponos za vse nas.

Msgr. Marketz je biu posvečen za škofa v nediejo, 2. febrarja, v celovski katedrali z veliko udeležbo slovenskih vierniku.

Človek je zelo izobražen, kier je študiru v Salzburgu, na Dunaju an v Ljubljani an potlè postau škofovski vikar an predsednik Karitasa an tudi direktor dvieh škofijskih tiedniku, Nedelja an Sonntag. V svoji osebi nose, ku mi Benečani, dvojezičnost, tuo je odpartost do bližnjega, do druge kulture an nje spoštovanje. Če bi bli tudi sosedje takuo naklonjeni, bi biu naš sviet buj modar an zaries dolina veselja an ne, naspruotno, tih souzi.

Troštamo se, de bo novi krški škof skarbeu, de se bojo nazaj ponavljala tista srečanja treh dežel, ki so ga pred lieti škofje Battisti, Kapellari an Šuštar začeli an modro vodili an ki so se potlè klavarno zgubila. Zaries žalostno, zak’ so nam tista srečanja puno pomagala, de smo se znajdli ku enakovriedni an ponosni kristjani med tistimi, ki so mislili, de so pred nami, čelih smo si kupe!

Imenovanje msgr. Maretza je veliko veselje tudi za našo Benečijo, zak’ je vsako lieto, kàr je biu zdrev an močan, g. Petricig skarbeu za srečanje beneških an koroških duhovniku, ki nas je takrat bluo precej.

Sada v Benečiji skor nas nie vič an pred namina videmo, de bi kjek mladega raslo. Varh vsega se gajajo čudne reči. Na primer v Kanalski dolini, kjer je biu na razpolago an parljubjen slovenski duhovnik, so ga predstojniki naše nadškofije zavrnili, takuo de je dolina ostala brez duhovnika, takuo slovenskega ku niemškega. Zaries hudi cajti so pred nami. Upamo, de koroške novuosti parnesejo kjek buojšega, za vse.

Marino Qualizza

Nell’editoriale, il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, si felicita per l’elezione a vescovo di Gurk-Klagenfurt di mons. Josef Marketz, carinziano di lingua slovena, e auspica che ciò rappresenti un buon auspicio anche per le comunità cristiane di lingua slovena nell’arcidiocesi di Udine.

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp