Kard. Rode v Porčinju 1. septembra_Il card. Rode a Porzus l’1 settembre

V saboto, 1. šetemberja, bo kardinal Franc Rode, nekdanji prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja ter upokojeni ljubljanski nadškof vodu ruomanje slovenskih vierniku v Porčinj. Ob 9.45 bojo kardinala sparjeli in pozdravili pred cierkvijo v Ahtnu, natuo se bojo podali do vasi. Na poti bo kardinal požegnu novo znamunje v čast Devici Mariji, ki so ga postavili ob ciesti. Ob 10.30 bo sveta maša po slovensko na odpartim pred Jankono v dolini pod vasjo. Pieu bo zbor iz Kanala. Po maši se bo kardinal ogledu cierku in vas. Porčinjani bojo ponudili kosilo vsiem ruomarjam, četudi jih parčakujejo čez 300. Kardinal bo v Porčinu ob oblietnici Marijinega parkazovanja. Lieta 1855 se je v tisti slovenski vasi v kamunu Ahten trikrat mali Tereziji Dush parkazala Devica Marija. Bluo je 8., 27. an 30. šetemberja 1855. Mati božja je s čečico seviede guorila v domačem slovenskem dialektu, saj je Terezija poznala le tist jezik. Tudi zaradi tega v beneško vasico parhaja vse vič slovenskih ruomarju. Zaries puno jih je bluo tudi v lietošnji polietni sezoni, ki se bo zaparla v nediejo, 2. šetemberja. Tist dan bo ob 9. ruomanje par nogah iz razpotja par Malini (Forame) do Porčinja. Ob 11.15 bo slovesna sveta maša, ki ji bo presedovau msgr. Emidio Goi; pieu bo zbor “Fajsi dongje” iz Racchiusa. Ob 15. bo precesija s podobo Matere Božje Božja mati se je lieta 1855 trikrat parkazala pod vasjo v vaški cierkvi in z še ne desetlietno Terezijo Dush pogovorila po slovensko, saj kronike pravejo, de čičica je guorila in zastopila samuo domači dialekt, ki je slovenski. Prvi krat je bluo 8. šetemberja lieta, ob prazniku Marijinega rojstva, kàr je okuole opudan mala čičica, s sarpom tu pest’ šla v dolino, pod vasjo, de bi posiekla nomalo trave za krave. Tu an žlah se ji je parkazala Mati Božja, v bleščeči obleki, ji je uzela sarp uoz rok an ona posiekla pušjac trave. Natuo ji je parporočila, naj se na diela ob nediejah in praznikih an naročila, naj tuole povie vsiem vasnjanan. Trieba je tudi spoštovati post an vilje. Devica Marija je dodala, naj ljudje genjajo kleti, zak’ so garde besiede strašan grieh, ki Boga žalijo. Mati Božja je dodala, de če sviet se na spreobarne an rata buojš, lakote an bolezni na bo konca. V Porčinju, vasi v kamunu Ahten, odkod se pogled na adni strani arzšieri na furlansko ravnino do Jadranskega morja, na drugi na Julijske Alpe s Krnom ta spried, se je Mati Božja ali »Sveta Marija«, kakor jo domačini kličejo, še dvakrat parkazala Tereziji Dush in je z njo guorila po slovensko. Drugo parkazovanje je bluo v vaški cierki par maši. Tekrat ji Mati Božja natisne na čeparno roko mali križac (dug je biu kake tri centimetre), ki se je laščeu, kakor, de bi biu iz zlata. Ostu ji je do smarti. V trečjem parkazovanju je Devica Marija Tereziji zaupala skrivnost, ki čičica je nie nikoli arzkrila. Malo miescu potlé sta zaradi kuge umarla oba nje starša in Terezijo je sparjeu v svoj inštitut v Vidnu sveti Luigi Scrosoppi. Kàr je dopunila 15 liet, so jo pošjal’ služit v adno družino v Čedad. Po štierih lietah se je varnila v Vidan in začela noviciat. Munja (redovnica) je postala 14. šetemberja 1868 z imenom sestra Maria Osanna. Umarla je po hudi boliezni 16. vošta 1860. Nie bla še dopunila 25 liet. V kraju parvega parkazovanja so zgradili kapelo ali »Jankono«. Ljudje pravejo, de je kraj Marijinega parkazovanja biu žive zelene barve tudi pozimi, zauoj ki se tam snieg narpiret taji.

Sabato 1 settembre sarà a Porzus il card. Franc Rode, già prefetto della congregazione vaticana per i religiosi e la vita consacrata nonché arcivescovo emerito di Lubiana, per guidare il pellegrinaggio degli sloveni nei luoghi dove nel 1855 la Vergine apparve alla piccola Teresa Dush e parlò con lei nel dialetto sloveno che ancora si parla in quel paese del comune di Attimis. Il porporato sarà accolto dalle autorità davanti alla chiersa di Attimis. Salendo a Porzussi fermerà lungo la strada a benedire una nuova ancona. Alle 10.30, davanti alla “Jankona” nella dolina sotto il paese, si terrà la solenne concelebrazione, accompagnata dal coro di Kanal. A mezzogiorno la parrocchia e le associazioni di Porzus offriranno il pranzo a tutti i pellegrini. Quindi il cardinale visiterà la chiesa e il paese.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp