Kam na Devetico božično_Ecco la novena di Natale

Devetica v Dreki webAdvent pomeni tudi skupno parčakovanje Božiča. V Benečiji tuole ponuja Devetica božična. Gre za tisto pobožno ruomanje od hiše do hiše med ponavljanjam starih besedil, s katerimi gaspodinje pozdravljajo podobo Matere Božje, med molitvijo rožarja, med pietjam Lavretanskih litanij in božičnih piesmi.
Lietos je par lietah spet Devetica v Dreki, ki jo parpravljata fara in kulturno društvo Kobilja glava. Vsak dan se zberejo tu drugi hiši ob 19.00. V torak 15. dičemberja v Bularjovi hiši par Trinke, v sriedo 16. v Sancovi hiši v Dolenji Dreki, v četartak 17. v Čikovi hiši v Dolenj Dreki, v petak 18. v Šjorovi hiši v Lazeh, v saboto 19. v Drejcovi hiši v Gorenji Dreki, v nediejo 20. v Kalužovi hiši v Trušnjem, v pandiejak 21. v Uklietih hiši v Ocnebrdu, v torak 22. v Pitažovi hiši v Ocnebrdu, v sriedo 23. v kapelici na Razpotju.
V vaseh lieške fare na pobudo kulturnega društva Rečan in domače fare. Vsako vičer se zberejo ob 20. pred znamunjan. 15. dičemberja par Petarnelu, 16. v Hostnem, 17.  v Zverincu, 18. v Topoluovem, 19. v Seucu, 20. Platacu, 21. iz Gorenjega do Dolenjega Barda, 22. v Velikem Garmaku, 23. na Liesah.
Devetica je tudi po vaseh nekdanje Kravarske fare v kamunu Svet Lienart. Zbierajko se ob 18. uri. 16. dičemberja v Tapolukni hiši v Kravarju. 17.  par Lahovih v Jesiču, 18. par Valentačovih v Jesiču, 19. par Vizontovih v Kravarju, 20. par Drejčovih v Podkravarju/Humu, 21. pa Cumanovih v Potkravarju/Humu, 22. par Dugariovih in Haspuodovih v Ušiuci/Rune, 23. par Utanknih v Zabardu in 24. v Ušiuci par Blažčovih.

La tradizione più caratteristica dell’Avvento nelle Valli del Natisone è la Novena di Natale. Per nove sere, dal 15 al 23 dicembre, in nove paesi diversi, si accompagna la Madonna di casa in casa nel suo viaggio verso Betlemme con preghiere e canti natalizi tradizionali in sloveno. Nei paesi di Drenchia, dove la novena è tornata dopo un paio di anni d’assenza, l’appuntamento è alle 19.  Il 15. dicembre a Trinco, il 16 e il 17 a Drenchia Inferiore, il 18 a Lase, il 19 a Drenchia Superiore, il 20. a Trusgne, il 21.e 22  a Oznebrida, il 23. a Cras. Nella parrocchia di Liessa l’appuntamento è alle 20. Il 15. dicembre a Peternel, il 16. a Costne, il 17 a Sverinaz, il 18 a Topolò, il 19 a Seuza, il 20 a Plataz, il 21. Brida Superiore, il 22 a Grimacco Superiore e il 23 a Liessa.  La Novena è celebrata, dal 16  anche nei paesi dell’ex parrocchia di Cravero, nel comune di San Leonardo. L’appuntamento è alle 18. Il 16. dicembre a Cravero, il  17  e il 18 a Iesizza, il 19 a Cravero,il  20 e 21 a Potcravero, il 22 a Ussivizza, il 23 a Zabrida e il 24 a Ussivizza.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp