Jole Namor nova predsednica paritetnega odbora

Institucionalni paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine v Italiji je na svoji včerajšnji seji v palači deželne vlade FJK v Trstu izvolil novo predsednico. S 13 glasovi je bila izvoljena Jole Namor, ki je tako nasledila Bojana Brezigarja na čelu odbora.

“Dobra podlaga za nadaljevanje z delom”

Nova predsednica je poudarila široko podporo, ki jo je prejela, kar je po njenem mnenju dokaz, da v odboru vlada precejšnje sodelovanje, konstruktivno in pozitivno vzdušje, kar je dobra podlaga za nadaljevanje z delom. Namorjeva je prepričana, da bodo tudi v prihodnje delali pozitivno, med prva vprašanja, ki jih bo odbor obravnaval na naslednji seji, pa je vsekakor uvrstila vprašanje financiranja projektov javnih uprav za rabo slovenskega jezika v javnosti. To je bila tudi ena izmed točk dnevnega reda današnje seje, a o tem niso razpravljali, ker deželni uradi niso še posredovali gradiva.

Bojan Brezigar, ki čeprav ni več predsednik, ostaja član paritetnega odbora, pa je v svojem poslovilnem govoru dejal, da je v petih letih predsedovanja opravil delo po svoji vesti, dosežki pa so po njegovih besedah ustrezni, saj se po eni strani zagotavlja izvajanje zakona, po drugi strani pa odbor ni ustvaril nobenih večjih napetosti v družbi, vse omenjeno pa mu je uspelo z dobrim sodelovanjem z državo ter deželno in krajevnimi upravami. Brezigar je še posebej poudaril, da je odbor pod njegovim vodstvom do konca izvedel postopek, ki ga je začel odbor v prejšnji sestavi pod vodstvom Rada Raceta: izvedli so prvo fazo postopka vidne dvojezičnosti, v sodelovanju z drugimi ustanovami pa jim je uspelo zagotoviti pouk slovenščine oziroma dvojezični pouk še v drugih krajih v videmski pokrajini. Medtem ostaja odprto vprašanje zagotavljanja vidne dvojezičnosti pri tistih ustanovah, ki opravljajo za državo pomembne storitve, kot so npr. pošta, železnice idr.. Paritetni odbor je glede tega svoje delo končal, na potezi pa je predsednik deželne vlade. (https://volksgruppen.orf.at/slovenci/novice/stories/165516/)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp