Jeziki in kulture skupaj na Trbižu_Lingue e culture insieme a Tarvisio

Trbiška cerkev/La chiesa di Tarvisio

Od konca meseca junija dalje se bodo v deželi nizali kulturni dogodki in prireditve, ki jih Glasbena matica s finančno podporo dežele Furlanija-Julijska krajina organizira in prireja ob dvajsetletnici sprejetja zakona št. 482/99.

Širši projekt, ki nosi naslov Bogastvo glasbene različnosti in pri katerem so partnerji različna kulturna društva in središča, si želi izpostaviti in poudariti glasbene in kulturne običaje manjšin na teritoriju preko koncertov za soliste, zbore in komorne zasedbe, preko prebiranja poezij in tekstov v narečju. Predstavitve, ki se bodo nizale v naslednjih mesecih, bodo lahko razkrile in podrobneje predstavile realnosti slovenske, nemške in furlanske manjšine, ki so obogatile in še naprej bogatijo deželo preko umetnosti, kulture in glasbe. Prva prireditev je bila na vrsti v nedeljo, 20. junija, popoldne v Auditorium-u Občinske palače na Trbižu.

Prireditev je potekala pod pokroviteljstvom Občine Trbiž in partnerstvom Združenja don Mario Cernet, Slovenskega kulturnega središča Planika in združenja Kanaltaler Kulturverein.

Nastopili so učenci in profesorji Glasbene matice, mešani pevski zbor iz Ukev in člani združenja nemške manjšine v Kanalski dolini.

Da fine giugno si svolgeranno, in diverse località della regione, gli eventi organizzati dalla Glasbena matica col sostegno della Regione-Friuli Venezia Giulia nel ventennale di approvazione della legge di tutela delle minoranze linguistiche storiche n. 482/99.

Il progetto dal titolo «Bogastvo glasbene različnosti» (tradotto in italiano «La ricchezza della diversità musicale»), è realizzato in partenariato con diversi circoli ed enti culturali e desidera dare risalto agli usi musicali e culturali delle minoranze presenti sul territorio, attraverso concerti nonché letture di poesie e testi nelle varietà dialettali locali. Gli eventi culturali dei prossimi mesi sveleranno e presenteranno le realtà delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca.

Il primo evento si è svolto domenica, 20 giugno, all’Auditorium comunale di Tarvisio/Trbiž, col patrocinio del Comune e in partenariato con l’Associazione/Združenje don Mario Cernet, il Centro culturale sloveno/Slovensko kulturno središče Planika e il circolo della comunità tedesca Kanaltaler Kulturverein.

A esibirsi sono stati alcuni allievi e docenti della Glasbena matica, il coro di Ugovizza/Ukve e alcuni soci del Kanaltaler Kulturverein.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp