Ješiške zgodbice-Dikla Tina_Storielle di Iesizza-La serva Tina

»Ne deleč nad dolino Arbeča, na sončnin kraju brega, ki se stegava med Arbeško an Koziško dolino, stoji vasica Ješičje. Je kakih trideset hiš, zbranih na polici, ki se je nastavla, potlé ki se je taužint liet od tega utargu ‘an velik plaz. Asfaltirana ciesta prerieže vas na dolenj an gorenj konac. Nad uso vasjo je zadnja pod briegan hiša Zad Tih, družine, kjer san se rodiu. «S telimi besiedami se začnejo bukva Ješiške zgodbice – Dikla Tina, ki jih je vzdala zadruga Most. V njih je zbran ‘an part tistega, kar je Jur Zad Tih – Giorgio Ruttar objavu v svoji rubriki v Domu, ki je začela junja lieta 2011 in gre šele donašnji dan nepretargano naprej. Rubrika je zlo parljubljena par braucih Doma. Še priet je Jur poviedu tele zgodbe za oddajo Nediški zvon na Radiu Trst A.
»U telih spominah nie nič posebnega, pa se donasnji dan, kàr se od dneva u dan le buj pozabjajo kornine soje človieške, jezikoune an kulturne identitete, splača pustit kiek napisanega. Poviedat use tuo u mojin, našin slovienskin iziku, bi imielo vajat glih za tuo, kier glih izik, ne samuo kri, poveže ku duga nit malomanj pù taužintlietja ješiških zgodb,« je napisu Jur.
Uvodno besiedo h bukvam je napisu Jurju brat Riccardo Ruttar, ki mu pomaga par prepisuvanju zgodb za Dom. Tle naprej objavimo začetak uvodnih besied.
“Jur ni poklicni pisatelj, vendar strastno rad pripoveduje, ima zavidljiv spomin in posebno občutljivo dušo. Piše že nekaj desetletij, ob spremljavi kitare recitira verze, otroške pesmice, voščila ob praznikih prijateljev in pripoveduje o življenjskih prigodah. Kljub temu, da je moral oditi iz rojstne vasi Ješičje v Benečiji, je v mislih in v srcu ni nikoli zapustil.

Sicer ni odšel daleč, saj živi z ženo Liliano v videnskem predmestju, v hišici, ki jo je mojstrsko predelal sam, z veliko mero okusa, kot to naredi le tisti, ki ljubi lepoto. Vendar pa pomenijo zanj Ješičje, druge vasi v Rečanski dolini in vsa Beneška Slovenija še vedno klic, ki se mu ne more upreti; prizadevno obiskuje kraje svojega otroštva in si tako poživlja spomine.
Ustanova RAI ga je povabila k sodelovanju pri programih v slovenskem narečju in je tako za radijsko rubriko Nediški zvon začel pisati v narečni obliki anekdote, drobne dogodke iz vsakdanjega življenja ter opisovati značilne osebe, prigode in navade iz vaškega vsakdanjika.
Njegov tekoči in živahni govor po radiu spreminja slovensko beneško narečje v njegovo najbolj živo in pristno obliko, ki še ni pod vplivom skovank in improviziranih zmesi z besedami iz prevladujočega jezika – italijanščine.
Tudi Jur, kot se je to zgodilo veliki večini tistih, ki so se rodili v prejšnjem stoletju, ni imel možnosti naučiti se slovenskega govornega jezika in pisave, zato zapisuje narečje tako, kot mu pride samo od sebe; s primernim prilagajanjem dogovorjeni pisavi in z nekaterimi oblikovnimi popravki postanejo njegova besedila lahko in privlačno branje.”

Presso la Cooperativa editrice Most è uscito il libro «Ješiške zbodbice/Dikla Tina». Si tratta della raccolta di una parte degli scritti di Jur Zad Tih, al secolo Giorgio Ruttar, per la rubrica «Ješiške zbodbice» pubblicata in ogni numero del «Dom» ininterrottamente dal giugno 2011.
Jur Zad Tih «ha la passione del raccontare, una memoria invidiabile e una sensibilità d’animo speciale. Da decenni scrive, recita e canta accompagnandosi con la chitarra versi, filastrocche, composizioni augurali per le feste degli amici e racconti di vita vissuta», spiega nella prefazione Riccardo Ruttar.
L’autore, si legge ancora, «ha dovuto lasciare fisicamente il paese natale, Ješičje in Benečija, ma non l’ha mai abbandonato con la mente ed il cuore. Non è andato lontano, risiedendo con la moglie Liliana nella periferia udinese, in una casetta rifatta magistralmente con le proprie mani, con il gusto di chi ama le cose belle. Ma Iesizza – Ješičje, i paesi della Rečanska dolina, tutta la Slavia/Benecia, sono sempre stati per lui un richiamo irresistibile e nella assidua frequentazione dei luoghi d’infanzia ne ha rinverdito i ricordi. Invitato a collaborare con la Rai nei programmi in dialetto sloveno ha iniziato a mettere per iscritto in forma dialettale aneddoti, fatti di vita quotidiana, personaggi caratteristici, avvenimenti, abitudini della quotidianità paesana nella rubrica radiofonica “Nediški zvon/La campana del Natisone”».
Il libro è importante anche sotto il profilo linguistico «Alla radio – sottolinea Riccardo Ruttar – il suo parlare fluido e vivace riporta il dialetto sloveno alla sua forma più viva, più autentica, quella non ancora influenzata da neologismi e improvvisate misture con la lingua dominante, l’italiano. Jur, come la stragrande maggioranza dei nati nel secolo scorso, non ha avuto la possibilità di imparare la grafia slovena e lo sloveno standard, peraltro scrive il dialetto così come gli viene spontaneo ma con un opportuno adeguamento alla grafia concordata e qualche correzione formale la sua prosa diviene di facile e attraente lettura».

Il libro si compone di due parti distinte. Nella prima l’autore propone scene di vita di un tempo, storie di famiglie e di persone, la propria esperienza di vita. «Rileggendoli, complessivamente ne esce un quadro di estremo interesse, una serie filmica di tempi appena trascorsi, che riappaiono come da tempi remoti, storie ed immagini di un tempo che fu», leggiamo nella prefazione.
La seconda parte della pubblicazione contiene la storia di Tina. «Jur nella semplicità schietta di chi realmente ha convissuto le esperienze di quella figlia della montagna slovena, che l’ha ascoltata e spesso consolata e sorretta, ne racconta le vicende con la sensibilità e il rispetto che darebbe ad un famigliare, vedendo in lei emblema e simbolo di tantissime nostre giovani donne, serve, badanti, colf, “dikle”, vedove e anziane, sparse su tutto il territorio nazionale, spinte dal bisogno di ritagliarsi un futuro. La storia di Tina è vera in ogni dettaglio e raccontata nella lingua del cuore, quella materna slovena, con vera partecipazione affettiva essendo stato inquilino nella sua stessa abitazione nella periferia udinese», fa sapere Riccardo Ruttar.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp