Jesenski senjam za celo Benečijo_Una kermesse d’autunno per la Slavia

5trgV jeseni se pobierajo dobruote, ki jih rodi zemja. In tle par nas jih je zaries puno. Burnjaki, Vabilo na kosilo in druge iniciative kažejo, dajejo pokušat in prodajajo beneško kumetusko pardielo. Od njega živi tudi domača gastronomija. Telo bogatijo bi bluo trieba še lieuš nucati, zaki zna potisniti navzgor celo ekonomijo, kakor Okusi ob meji v Gorici in Friuli Doc v Vidnu, ki parkličejo stuojke in stuojke tavžintu ljudi. Iz lieta v lieto raste tudi Jestival v Kobaridu. Lietos bo 30. šetemberja.

Tle par nas ne dugo liet nazaj je biu v Špietre vsako otubarsko saboto in nediejo velik targ kostanja, jabuk, hrušk, medu, oriehu an drugih kumetuskemu pardielku. Sada ga nie vič. Trieba je spet parpraviti velik jesenski senjam Benečije, ki bi traju vič koncu tiedna. Če bi h kumetuskum pardielu doložli gubance in štrukje ter predstavitev identitete, kulture in lepot beneškega teritorija, kajšan pohod in športno iniciativo, pru sigurno bi partegnu veliko obiskovaucu iz vsieh kraju.

Nekatere iniciative imajo že dugo tradicijo. V saboto, 30. šetemberja, par Mašere, na placu pred Muzejem pod Matajurjem, bo združenje Vabilo na kosilo ob koncu svoje 25-lietnice diela parpravlo posebno kosilo- degustacijo. Od 13. ure naprej bojo domače jedi predstavle in ponudle gostilne »Vartača«, »Alla cascata «, »Alla posta«, »Al Colovrat« in »Da Walter« ter agriturizma »Monte del Re« in »La casa delle rondini«. Sodelovala bo tudi koča »Pelizzo« z Matajura. Vilma Specogna, rojena v Čarnem varhu, bo paračala pa buje. Degustacija bo na odpartem, če pa bo slava ura, bo na pokritem.

5medTakuo, ki nam je poviedala predsednica društva »Vabilo na kosilo«, Tiziana Strazzolini, se združenje želi, de bi vsake lieto, v drugi vasici, parpravlo tako degustacijo, takuo de bi na adni strani pred začetkan »Vabila na kosilo« predstavli telo tradicionalno gastronomsko iniciativo, na druzin kraju pa de bi valuorizala vasi Nediških dolin. Na tel popudan okusov, na katermim bojo godle beneške ramonike, so bli povabjeni tudi kumetje Nediških dolin s suojmi pardielki.

Vabilo na kosilo bo začelo v petak, 6. otuberja, bo šlo naprej do 10. dičemberja. Šestnajst gostiln ob petkih, sabotah an nediejah (potriebna je rezervacija) bo ponujalo tipične jedi (batudo, bleke, žgance, žličnjake, štakanje) parpravjene z domačimi pardielki. Sodelujejo gostilne: »Monte del Re« (v Klenju), »Al Trivio« (v Jagnjedu), »La casa delle rondini« (na Dugah), »al Colovrat« (na Briegu), »Alla Cascata « in »Alla Posta« (par Hlodiču), »al Giro di Boa« in »Le Valli« (par Muoste), »Al Vescovo« (v Podbuniescu), »Gastaldia D’Antro« (v Landarju), »da Na.Ti.« (v Ošnijen), »da Walter« (v Utani), »ai Colli di Spessa« (na Špesi), »Al Buongustaio « (v Dolenji Miersi), »Vartacia« (na Vartačah – Sauodnja), »Pestrofa« (par Cedrone). Venč par od njih se predstavi z dvema menuja (za otubar an za novembar).

Vič informacij o domačih jedeh, menujih an gostilnah ušafate na bukvacah, ki jih je društvo izdalo s pomočjo sponzorju in so razdeljena po cieli deželi, al’ pa na spletni strani www.invitoapranzo.it in na Facebooku Bukvaca združenja Invito a pranzo (ki je tudi na Facebooku) se zakjučijo z vabilom v Nediške doline, ki jih tudi v jesenskin an zimskim cajtu obogati vič parložnosti uživanja teritorija od Burnjaka do merkatina »Stara dela za današnji Božič«. Takuo tudi pohodi od Pro loco Nediške doline, ki saldu organizacijsko pomaga združenju »Vabilo na kosilo«. (L. B. in E. G.)

Anche per questo autunno nella Slavia sono stati raccolti i frutti della terra. Iniziative come i Burnjak, Vabilo na kosilo-Invito a pranzo e molte altre ancora rappresentano una vetrina e un’occasione d’assaggio e di vendita per i prodotti locali. Una tale ricchezza andrebbe valorizzata in un modo ancora più complessivo, che possa rinvigorire l’economia locale, prendendo ispirazione da iniziative come Gusti di Frontiera a Gorizia/Gorica o Friuli Doc a Udine. O da Jestival di Kobarid, che cresce di anno in anno e che quest’anno si svolgerà il 30 settembre.

Fino a qualche anno fa si svolgeva, a San Pietro/Špietar, un grande mercato di castagne, mele, pere, miele, noci e molti altri prodotti agricoli ancora. Con una grande festa autunnale della Slavia, che durasse più settimane con una ricca offerta gastronomica, rappresentativa dell’identità locale e corredata da un diversificato programma di iniziative, sicuramente accorrerebbero in molti.

Alcune iniziative autunnali hanno una tradizione consolidata. Così è per Invito a pranzo-Vabilo na kosilo, che il 30 settembre, allo scadere del suo venticinquesimo, organizza un pranzo-degustazione a Masseris/Mašera, sulla piazza antistante il Museo del Matajur.

Invito a pranzo inizierà quest’anno il 6 ottobre e durerà fino al 10 dicembre. Sedici trattorie, ogni venerdì, sabato e domenica, offriranno specialità tipiche (prenotazione obbligatoria). A collaborare sono i locali: «Monte del Re» (Clenia/Klenje), «Al Trivio» (Iainich/Jagnjed), «La casa delle rondini» (Dughe/Duge), «al Colovrat» (Clabuzzaro/Brieg), «Alla Cascata» e «Alla Posta» (Clodig/Hlodič), «al Giro di Boa» e «Le Valli» (Ponte San Quirino/Muost), «Al Vescovo» (Pulfero/Podbuniesac), «Gastaldia D’Antro» (San Giovanni d’Antro/Landar), «da Na.Ti.» (Osgnetto/Ošnije), «da Walter» (Altana/Utana), «ai Colli di Spessa» (Spessa), «Al Buongustaio» (Merso di sotto/Dolenja Miersa), «Vartacia» (Vartacia/Vartača – Savogna/Sauodnja), «Pestrofa» (Cedron/Čedron).

Maggiori informazioni sui locali aderenti e sull’offerta sono disponibili sulle brochure in distribuzione, sul sito www.invitoapranzo.it e sulla pagina Facebook dell’associazione Invito a pranzo.

Oltre ai Burnjak e a Invito a pranzo, altri eventi che caratterizzano la stagione autunnale e invernale della Slavia sono il mercatino Gesti antichi per un nuovo Natale-Stara dela za današnji Božič e le camminate organizzate dalla Pro Loco Nediške doline.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp