7 Giugno 2019 / 7. junij 2019

Izšel je Slovit št. 5/2019
Uscito lo Slovit n. 5/2019

MAGGIO 2019

È uscito il quinto numero di Slovit del 2019. In primo piano nel numero di maggio.

  • Per gli sloveni non c’è nessuna traccia della rappresentanza parlamentare garantita. Alla Camera dei deputati la proposta di riduzione del numero dei parlamentari.
  • Non è scritto che è ammesso, ma nemmeno che è proibito. L’intervento in friulano alla Camera dei deputati di Guido Germano Pettarin, deputato di Forza Italia.
  • Tatjana Rojc nervosa per la collaborazione tra Lega e Unione slovena-Ssk.
  • Lo sloveno, Gorizia e la storia nel cuore di Lojzka Bratuž. A 85 anni si è spento l’ultimo membro di una famiglia simbolo della comunità slovena nella zona del Litorale.

MAJ 2019

Izšla je peta številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2019. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v majski številki.

  • O zajamčenem parlamentarnem zastopstvu za Slovence ni sledu. Poslanska zbornica je razpravila o predlogu za zmanjšanje števila parlamentarcev.
  • Nikjer ne piše, da je dovoljeno, a niti prepovedano ni. Poslanec iz vrst stranke Forza Italia je v poslanski zbornici posegal v furlanščini.
  • Tatjana Rojc živčna zaradi sodelovanja med Ligo in stranko Slovenska skupnost.
  • Slovenščina, Gorica in zgodovina v srcu Lojzke Bratuž. Pri 85 letih nas je zapustila zadnja članica družine, ki velja za simbol cele slovenske skupnosti na Primorskem.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO