Izšel je Slovit št. 3/2022_Uscito lo Slovit n. 3/2022

MARZO 2022

È uscito il terzo Slovit del 2022. In primo piano nel numero di marzo.

  • Finalmente è stato pubblicato il bando per assumere personale docente. Nel documento sottoscritto dalla direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, Daniela Beltrame, sono previsti 40 posti per le scuole materne e primarie con lingua d’insegnamento slovena ovvero per le scuole materne e primarie bilingui in Italia
  • Entro 10 anni il Narodni dom passerà in gestione alla comunità slovena. Alla presenza del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, è stato siglato a Trieste il documento per il passaggio di proprietà dell’edificio alla minoranza
  • La Biblioteca slovena degli studi in locali più grandi e consoni. Il consiglio direttivo dell’ente giustifica il trasferimento della Sezione ragazzi dal Narodni dom
  • Il resiano è un dialetto sloveno. Sandro Quaglia, presidente del Circolo culturale resiano «Rozajanski dum», ha inviato una lettera agli organi di stampa del Friuli Venezia Giulia in risposta ad alcuni articoli contenenti informazioni che sono senza fondamento scientifico

MAREC 2022

Izšla je tretja številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2022. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v marčevski številki.

  • Končno so objavili razpis za zaposlitev učnega osebja. Dokument, ki ga je podpisala generalna direktorica Deželnega šolskega urada za Furlanijo Julijsko krajino Daniela Beltrame, razpisuje 40 mest v otroških vrtcih in osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnih vrtcih in osnovnih šolah v Italiji
  • Čez 10 let bo Narodni dom upravljala slovenska narodna skupnost v Italiji. Ob prisotnosti predsednika Republike Italije, Sergija Mattarelle, so v Trstu uradno podpisali pogodbo za prenos lastništva poslopja manjšini
  • Narodna in študijska knjižnica v večjih in primernejših prostorih. Upravni odbor ustanove utemeljuje preselitev Sekcije za mlade bralce iz Narodnega doma
  • Rezijansko narečje je slovensko narečje. Predsednik rezijanskega kulturnega društva »Rozajanski dum« je raznim uredništvom iz Furlanije Julijske krajine poslal pismo, da bi odgovoril na nekatere članke, ki so vsebovali informacije brez strokovne podlage

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp