Izšel je Slovit št. 3/2019_Uscito lo Slovit n. 3/2019

MARZO 2019

È uscito il terzo numero di Slovit del 2019. In primo piano nel numero di marzo.

 • Ksenija Dobrila nuova presidente dell’Unione culturale economica slovena
  Il 27° congresso regionale l’ha eletta con una maggioranza di due terzi
 • Pierpaolo Roberti: «La restituzione del Narodni dom è un obiettivo giusto»
  L’assessore alle Autonomie locali della Regione Friuli-Venezia Giulia al congresso dell’Skgz
 • Senatori e deputati parlano ben poco di minoranze linguistiche
  Un bilancio a un anno dalle elezioni politiche
 • Incontro conoscitivo senza grossi contrasti
  Il sottosegretario del governo per gli affari regionali, Stefano Buffagni, ha ricevuto Bandelj, Pavšič e Dobrila
 • Progetto Interreg tra Italia e Slovenia per il cluster transfrontaliero
  La giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato la partecipazione al bando da 750.000 euro

MAREC 2019

Izšla je tretja številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2019. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v marčni številki.

 • Ksenija Dobrila, nova predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze
  27. deželni kongres jo je izvolil z dvotretjinsko večino
 • Pierpaolo Roberti: »Vrnitev Narodnega doma je upravičen cilj«
  Odbornik za lokalne samouprave dežele Furlanije Julijske krajine ob kongresu Skgz-ja
 • Senatorji in poslanci le bežno o manjšinah
  Stanje leto po parlamentarnih volitvah
 • Spoznavno srečanje brez velikega preboja
  Vladni sekretar za deželna vprašanja Buffagni sprejel Bandlja, Dobrilovo in Pavšiča
 • Projekt Interreg med Italijo in Slovenijo za čezmejni grozd
  Deželni odbor Furlanije Julijske krajine je odobril sodelovanje v razpisu za 750.000 evrov

 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp