Izšel je Slovit št. 2/2022_Uscito lo Slovit n. 2/2022

FEBBRAIO 2022

È uscito il secondo Slovit del 2022. In primo piano nel numero di febbraio.

  • Le onorificenze di Borut Pahor per la collaborazione tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Riconoscimenti importanti a Tatjana Rojc, Massimiliano Fedriga, Roberto Dipiazza, Ksenija Dobrila e Walter Bandelj per il contributo alle sinergie italo-slovene ed il sostegno alla minoranza, con la restituzione del Narodni dom e le cerimonie a entrambi i monumenti di Basovizza
  • Un accordo anche per il dirigente dell’Ufficio per le scuole con lingua d’insegnamento slovena. Incontro tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e l’omologa slovena Simona Kustec
  • Il Comune di Lusevera ha lasciato la Rete per la lingua slovena nella pubblica amministrazione. Con una delibera di giunta motivata da linee politiche non supportate dal mondo scientifico
  • Malborghetto-Valbruna avrà cartelli in quattro lingue. Da Bagni di Lusnizza a Valbruna il plurilinguismo visivo

FEBRUAR 2022

Izšla je druga številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2022. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v februarski številki.

  • Odlikovanja Boruta Pahorja za sodelovanje med Furlanijo Julijsko krajino in Slovenijo. Tatjana Rojc, Massimiliano Fedriga, Roberto Dipiazza, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj so olajšali sodelovanje med Italijo in Slovenijo in si prizadevali za slovensko manjšino, še posebej za vrnitev Narodnega doma in obe slovesnosti v Bazovici
  • Dogovor tudi o vodji Urada za slovenske šole. Italijanski minister za šolstvo Patrizio Bianchi se je srečal s slovensko kolegico Simono Kustec
  • Občina Bardo je zapustila Mrežo za slovenski jezik v javni upravi. S sklepom občinskega odbora, ki upošteva politične smernice, ki niso znanstveno utemeljena
  • V Naborjetu-Ovčji vasi bodo postavili štirijezične table. Vidna večjezičnost od Lužnic do Ovčje vasi

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp