6 Marzo 2019 / 6. marec 2019

Izšel je Slovit št. 2/2019
Uscito lo Slovit n. 2/2019

FEBBRAIO 2019

È uscito il secondo numero di Slovit del 2019. In primo piano nel numero di febbraio.

Borut Pahor a Antonio Tajani: «Prepariamo un manuale di storia comune!». Una ricetta contro la strumentalizzazione della storia di confine.

Sergio Mattarella: «Ripudiamo ogni ideologia totalitaria». Il Presidente della Repubblica italiana ha risposto al Presidente della Repubblica di Slovenia.

Antonio Tajani: «Scusate se le mie parole hanno offeso». Il presidente del Parlamento europeo ha risposto alla lettera del ministro degli Esteri sloveno, Miro Cerar.

Carlo Giovanardi: «Sconcertato da Tajani e Salvini. Così le lancette tornano indietro».

Regione Friuli Venezia Giulia lead partner per il «cluster». Il progetto Interreg per avviare l’operatività dell’aggregazione dei 25 Comuni italiani e sloveni.

 

FEBRUAR 2019

Izšla je druga številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2019. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v februarski številki.

Borut Pahor Antoniu Tajaniju: »Pripravimo skupni zgodovinski učbenik!« Recept proti zlorabljanju obmejne zgodovine.

Sergio Mattarella: »Zavračamo vsakršno totalitarno ideologijo.« Predsednik Republike Italije je odgovoril predsedniku Republike Slovenije.

Antonio Tajani: »Opravičujem se, če so moje besede utegnile užaliti.« Predsednik Evropskega parlamenta je odgovoril na pismo slovenskega ministra za zunanje zadeve, Mira Cerarja.

Carlo Giovanardi: »Salvini in Tajani sta vznemirila. Tako sta se kazalca na uri nazaj premaknila.«

Dežela Furlanija Julijska krajina bo v okviru čezmejnega grozda vodilni partner. Projekt Interreg, ki cilja na nadgradnjo čezmejnega grozda, kateremu je pristopilo 25 občin na italijanski in na slovenski strani.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO