Izšel je Slovit št. 10/2019_Uscito lo Slovit n. 10/2019

NOVEMBRE 2019

È uscito l’ultimo numero di Slovit del 2019. In primo piano nel numero di novembre.

  • Quando le tematiche si affrontano insieme, un confine può unire invece di dividere. Riunione del Comitato congiunto Friuli Venezia Giulia-Slovenia: fondamentale valorizzare il ruolo della minoranza slovena. Il progetto regionale di scuola quadrilingue testimonia una politica che rispetta la multiculturalità del territorio.
  • Slovenia-Fvg, obiettivo concretezza. Alla riunione del Comitato Friuli Venezia Giulia-Slovenia, presieduta dal ministro degli Esteri sloveno, Miro Cerar, e dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.
  • Rappresentanza slovena in Parlamento anche in futuro? Presentato lo studio che la senatrice della minoranza linguistica slovena, Tatjana Rojc, ha commissionato al dr. Giuliano Salberini.
  • Per continuare a vedere i programmi di Tv Koper-Capodistria.

NOVEMBER 2019

Izšla je zadnja številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2019. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v novembrski številki.

  • Ko se z vprašanji soočamo skupaj, nas lahko meja združuje in ne ločuje. Seja Skupnega odbora Slovenija-Furlanija Julijska krajina: vrednotiti vlogo slovenske manjšine je ključno. Deželni projekt štirijezične šole predstavlja politiko, ki spoštuje večkulturnost teritorija.
  • Slovenija-FJK, cilj je konkretnost. Na seji Skupnega odbora Slovenija-Furlanija Julijska krajina, ki sta ji predsedovala minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, Miro Cerar, in predsednik Dežele Furlanije Julijske krajine, Massimiliano Fedriga.
  • A bo tudi v prihodnjem slovensko zastopstvo v italijanskem parlamentu? Predstavili so ekspertizo, ki jo je dr. Giuliano Salberini pripravil po naročilu slovenske senatorke Tatjane Rojc.
  • Da bi še naprej videli oddaje na Tv Koper-Capodistria.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp