Izšel je Slovit n°9/2016_Uscito lo Slovit 9/2016

slovit-9copertina-foto-1OTTOBRE 2016

In primo piano nel numero di ottobre di Slovit. «Città paradigm del più autentico spirit europeo»; i presidenti di Italia, Sergio Mattarella, e di Slovenia, Borut Pahor, a Doberdò del Lago-Doberdob, all’inaugurazione del monumento ai caduti. «Le minoranze chiedono attenzione alle istituzioni europee»; delegazione dello Slomak a Strasburgo. «Le conseguenze negative di un plebiscito fasullo sulla crescita della Slavia friulana»; diciannove gli oratori intervenuti, provenienti da Italia e Slovenia, al simposio che si è svolto a San Pietro al Natisone-Špeter a 150 anni dall’annessione della Slavia friulana e di Resia al Regno d’Italia.

 

OKTOBER 2016

Izšla je oktobrska številka informacijskega biltena o slovenski manjšini v Italiji “Slovit”, ki je namenjen italijanski javnosti. »Paradigma najbolj pristnega duha Evropske unije«; predsednika Italije, Sergio Mattarella, in Slovenije, Borut Pahor, sta v Doberdobu odkrila spomenik padlim Slovencem v prvi svetovni vojni. »Manjšine želijo večjo pozornost s strani evropskih ustanov«; delegacija Slomaka pri evropskih parlamentarcih v Strasbourgu.»Žalostne posledice neresnega plebiscita na rast Benečije«; v Špetru devetnajst govornikov s Slovenije in Italije na simpoziju ob 150-letnici priključitve Benečije in Rezije kraljevini Italiji.

 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp