Izšel je Slovit n°2/2018_Uscito lo Slovit 2/2018

FEBBRAIO 2018

In primo piano nel numero di febbraio di Slovit. «Difendiamo e sviluppiamo la nostra cultura nella tolleranza e nella convivenza»; il vicepresidente del consiglio regionale, Igor Gabrovec, oratore ufficiale alla manifestazione principale in Italia della Giornata della cultura slovena.Le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena in provincia di Gorizia e Trieste e nelle scuole della Slavia friulana presenti nelle aree inserite nel territorio di tutela e dove si insegna la lingua slovena.I Comuni sul versante italiano e su quello sloveno hanno trovato lo strumento per lavorare insieme.

 

 

FEBRUAR 2018

Izšla je februarska številka informacijskega biltena o slovenski manjšini v Italiji »Slovit«, ki je namenjen italijanski javnosti. »Našo kulturo želimo še naprej braniti in razvijati v strpnosti in sožitju«; podpredsednik deželnega Sveta, Igor Gabrovec, na osrednji Prešernovi proslavi v Trstu.
Vpisovanja na prihodnje šolsko leto na večstopenjskih zavodih s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici ter v šolah Benečije, ki delujejo na zaščitenem območju, oziroma kjer učijo slovenski jezik.
Občine na italijanki in slovenski strani v duhu skupnega sodelovanja.

 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp