Izšel je Slovit n°1/2018_Uscito lo Slovit 1/2018

GENNAIO 2018

In primo piano nel numero di gennaio di Slovit. «Proposte per una più efficace attuazione della legge di tutela 482/99»; la relazione del presidente del Comitato nazionale federativo per le minoranze linguistiche italiane Confemili, Domenico Morelli, alla conferenza della presidenza del Consiglio.
«Insieme possiamo trovare soluzioni efficaci»; il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, alla tavola rotonda transfrontaliera, in occasione del 48° incontro degli Sloveni della provincial di Udine e dell’alta valle dell’Isonzo.
«Liquidazione della holding KB1909 Spa».Possibili conseguenze per la comunità slovena in Italia.

 

 

JANUAR 2018

Izšla je januarska številka informacijskega biltena o slovenski manjšini v Italiji »Slovit«, ki je namenjen italijanski javnosti. »Vrsta predlogov za učinkovitejše izvajanje zakona za zaščito manjšin«; poročilo predsednika zveze manjšin Confemili Domenica Morellija.
»Skupaj lahko najdemo učinkovite rešitve«; špetrski župan Mariano Zufferli na čezmejni okrogli mizi v Kobaridu, ob 48. Novoletnem srečanju Slovencev videnske pokrajine in Posočja.
Podjetje KB1909 Spa v likvidaciji; morebitne posledice za slovensko skupnost v Italiji.

 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp