Izšel je Slovit n°10/2017_Uscito lo Slovit 10/2017

NOVEMBRE 2017
In primo piano nel numero di novembre di Slovit. «La comunità vuole essere protagonista del proprio futuro»; celebrata la seconda Conferenza regionale sulla tutela della minoranza.
«L’applicazione della legge 482 influisce favorevolmente anche sulla minoranza slovena»; il sottosegretario Bressa ha annunciato novità per il Comitato paritetico sloveno.

 

NOVEMBER 2017
Izšla je novembrska številka informacijskega biltena o slovenski manjšini v Italiji »Slovit«, ki je namenjen italijanski javnosti. »Slovenska narodna skupnost želi biti protagonistka svoje bodočnosti«; potekala druga deželna konferenca o zaščiti manjšine.
»Izvajanje okvirnega zaščitnega zakona 482 dobro upliva tudi na slovensko manjšino«; podtajnik Bressa napovedal novosti tudi za Paritetni odbor za slovensko manjšino.

 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp