Izšel je Slovit 31. decembra_Ecco lo Slovit del 31 dicembre

Slovit 1114Pri zadrugi Most je izšla enajsta, zadnja letošnja številka mesečnega informacijskega biltena “Slovit”, ki italijanskemu bralcu odkriva položaj slovenske manjšine. Tokrat sta v ospredju obiska ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, Gorazda Žmavca, v Benečiji, Kanalski dolini in na Goriškem. Slovit objavlja tudi reakcije na reformo lokalne samouprave v Furlaniji Julijski krajini, ki jo je konec novembra sprejel Deželni svet, in pismo o težavah pri slovenskem oddelku RAI, ki sta ga na podministra Filippa Bubbica naslovila predsednika krovnih organizacij SSO in SKGZ. Slovit seveda poroča o novostih pri financiranju slovenske manjšine, ki so bile sprejete v okviru državnega zakona stabilnosti in o uspehu knjig o zgodovini Benečije, ki jih je izdala zadruga Most v sodelovanju z združenjem Blankin in s Svetom slovenskih organizacij. V biltenu je tudi spomin na preminulega Milka Matičetova.

È uscito l’undicesimo e ultimo numero del 2014 del bollettino di informazione sulla minoranza slovena in Italia «Slovit». In primo piano ci sono le recenti visite del ministro per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Gorazd Žmavc, alla comunità slovena della Slavia, della Valcanale e del goriziano. Slovit riporta, inoltre, le reazioni alla riforma delle autonomie locali in Friuli Venezia Giulia e la lettera inviata dai presidenti delle organizzazioni di raccolta della minoranza slovena (Sso e Skgz) al viceministro dell’Interno, Filippo Bubbico, sui problemi delle trasmissoni Rai in lingua slovena. C’è poi la notizia delle nuove modalità di riparto dei contributi per la minoranza slovena contenute nella legge di stabilità, l’articolo sullo straordinario successo delle pubblicazioni sulla storia della Slavia, edite dalla cooperativa Most, e un ricordo dell’etnografo e ricercatore Milko Matičetov. Il bollettino Slovit, fondato nel 1999, raccoglie articoli tradotti dalla stampa della minoranza slovena e riporta quelli di interesse tratti dalle testate italiane. Viene inviato a esponenti politici e funzionari a livello statale, regionale, provinciale e locale, affinché, pur non conoscendo la lingua slovena, siano puntalmente informati sulla situazione della minoranza slovena in Italia.

http://www.test.dom.it/wp-content/uploads/2014/12/slovit-11-2014.pdf

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp