Izšel je februarski Slovit_Uscito lo Slovit di febbraio

Immagine slovit2-2015Izšla je frebruarska številka mesečnega informacijskega biltena “Slovit”, ki italijanskemu bralcu odkriva položaj slovenske manjšine. Tokrat so v ospredju reakcije na izvolitev novega predsednika Republike Italije Sergija Mattarelle. “Naj bo garant tudi pri izvajanju zaščitnih norm za jezikovne manjšine,” poudarjajo predstavniki Slovencev v Italiji. Februarski Slovit obširno poroča tudi o obisku ministrice za izobraževanje Stefanie Giannini na liceu France Prešeren v Trstu, polemikah o nastajanju nadobčinskih zvez v deželi Furlaniji Julijski krajini ter praznovanju Dneva slovenske kulture v Trstu in v Ukvah. S hvaležnostjo se spominja na msgr. Dušana Jakomina in Alda Klodiča.

È uscito il numero di febbraio di «Slovit», il bollettino di informazione in lingua italiana sulla minoranza slovena. In primo piano c’è l’elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica: gli esponenti della minoranza auspicano che, da garante della Costituzione, vigili sui diritti delle comunità linguistiche. Altri temi in rilievo riguardano la visita del ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, al liceo France Prešeren a Trieste, le polemiche sulle Unioni territoriali intercomunali previste dalla legge regionale di riforma delle autonomie locali e le celebrazioni della Giornata della cultura slovena a Trieste nonché a Ugovizza. C’è anche il ricordo di mons. Dušan Jakomin e Aldo Clodig, recentemente scomparsi.

CLICCA PER LEGGERE IL BOLLETTINO/KLIKNI IN BERI BILTEN

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp