Iz Posočja z avtobusom tudi župani_Dal Posočje anche i sindaci in corriera

Avtobusna povezava od Tolmina preko Kobarida in Špetra do Čedada je bila letos poleti prvič vzpostavljena v okviru projekta Crossmoby. Na promocijski vožnji so jo preizkusili tudi župani Občin Bovec, Kobarid in Tolmin – Valter Mlekuž, Marko Matajurc in Uroš Brežan, pospremili pa so jih še direktor Posoškega razvojnega centra Simon Škvor, vodja projekta Crossmoby Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra in direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Viljam Kvalić. V Čedadu jih je sprejela tamkajšnja županja Daniela Bernardi, ki je ta obisk ocenila kot edinstveno sporočilo sodelovanja in razvoja na področju turizma dveh čudovitih območij, ki sta obe zelo dobro obiskani. Če je Slovenija prepoznavna po naravnih lepotah in športno turističnih ponudbah, je povezava s Čedadom dodana vrednost tako imenovanega »umirjenega turizma« v povezavi z družinskim in vedno bolj popularnim kolesarskim turizmom. Nova avtobusna linija je eden od prvih konkretnih korakov čezmejnega povezovanja med Zgornjim Posočjem in Benečijo, skupaj s številnimi novimi avtobusnimi linijami v okviru projekta Crossmoby pa pomeni pomembno razbremenitev prometa v najobčutljivejših predelih celotnega Zgornjega Posočja in podporo trajnostnemu razvoju, ki je prioriteta vseh Posoških občin. Ponudba mobilnosti je pomembna tudi zato, ker skozi Dolino Soče poteka več daljinskih pohodniških poti, ki se jih poslužujejo številni pohodniki brez lastnega prevoznega sredstva, nenazadnje pa je dobrodošla tudi za domačine. Občina Bovec je bistveno pripomogla tudi k uveljavitvi povezave Bovec-Trbiž-Kranjska Gora, s katero so povezali železniško postajo Boscoverde na Trbižu z Zgornjim Posočjem ter Gorenjsko.

Obisk delegacije se je nadaljeval v Špetru, kjer so se srečali tudi z beneškimi župani in predstavniki Gorske skupnosti Nadiških in Terskih dolin. Dogovorili so se, da do meseca septembra pripravijo projektne ideje in se ponovno snidejo na delovnem sestanku ter se pogovorijo o konkretnih predlogih sodelovanja. (U. V.)

L’estate di quest’anno ha visto la nascita, per la prima volta, di un collegamento su corriera tra Tolmin e Cividale, via Kobarid (Caporetto) e San Pietro al Natisone/Špietar. L’iniziativa è nata nell’ambito del progetto Crossmoby. A testarne la corsa promozionale sono stati anche i sindaci di Bovec, Kobarid e Tolmin – Valter Mlekuž, Marko Matajurc e Uroš Brežan – accompagnati da Simon Škvor e Miro Kristan, rispettivamente direttore e responsabile del progetto al Posoški razvojni center (Centro di sviluppo del Posočje) e da Viljam Kvalić, direttore dello Javni zavod za turizem Dolina Soče (Ente turismo della Valle dell’Isonzo). Ad accoglierli a Cividale hanno trovato la sindaca Daniela Bernardi, che ha visto nella visita un forte messaggio di collaborazione e sviluppo in ambito turistico, tra due zone molto visitate. Se la Slovenia va affermandosi per le bellezze naturali e l’offetta sportiva e turistica, il collegamento con Cividale incrementa l’offerta relativa al turismo lento, per famiglie e ciclabile. La nuova linea su corriera rappresenta uno tra i primi passi concreti di collegamento transfrontaliero tra l’alto Posočje e la Slavia; insieme a molti altri collegamenti su corriera attivi nell’ambito di Crossmoby, contribuisce a mitigare il traffico stradale e incrementare lo sviluppo sostenibile. Servizi come questo tornano utili sia ai camminatori lungo i percorsi a piedi presenti nella Valle dell’Isonzo sia alla popolazione residente. Il Comune di Bovec ha molto sostenuto il consolidamento della linea Bovec-Tarvisio/Trbiž-Kranjska Gora, che collega la stazione ferroviaria tarvisiana di Boscoverde all’alto Posočje e alla Gorenjska.

La visita della delegazione è proseguita a San Pietro al Natisone, per incontrare anche i sindaci della Slavia e alcuni rappresentanti della Comunità di montagna del Natisone e Torre.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp