Intatti i fondi per gli sloveni_Zadovoljstvo SSO za prispevke

Non subiranno tagli i finanziamenti alle alle organizzazioni culturali della minoranza slovena in Italia. La commissione Bilancio della Camera il 14 novembre nella legge di stabilità per il 2013 ha deliberato l’importo di 5 miloni 396 mila euro, lo stesso erogato l’anno scorso. Le risorse resteranno intoccate anche per il 2014 e per il 2015. Soddisfazione è stata espressa dalla Confederazione delle organizzazioni slovene (Sso), che tuttavia nel suo comunicato rimarca come la situazione finaziaria attuale resti critica per il fatto che i finanziamenti per quest’anno non sono stati ancora erogati. Secondo indiscrezioni di fonte regionale, l’erogazione avverrà solo nella prima metà di dicembre. Nella prima seduta del Consiglio per le minoranze slovene presso il governo sloveno, tenutasi a Lubiana il 14 novembre sotto la presidenza del premier Janez Janša, gli esponenti degli sloveni in Italia (la provincia di Udine è rappresentata dal vicesindaco di Drenchia, Michele Coren), Austria, Ungheria e Croazia hanno ringraziato la Slovenia per il costante supporto che ricevono nella soluzione dei problemi con le autorità dei rispettivi Stati.

Proračunska komisija poslanske zbornice sprejla popravek v zakonu za stabilnost, ki vrača prispevek za dejavnosti slovenskih organizacij v Italiji za leto 2013, 2014 in 2015 na prvotnih 5,3 milijona evrov, to je enak znesek, ki ga je slovenska narodna skupnost prejela leta 2011.

Spodbudna vest je prišla iz Rima 14. novembra na dan, ko se je v Ljubljani prvič sestal novoimenovani Vladni svet za zamejce, ki mu je predseduje premier Janez Janša. Slovence v videnski pokrajini zastopa dreški podžupan Michele Coren. Svet je razpravljal o ključnih problemih, s katerimi se srečuje avtohtona slovenska narodna skupnost v sosednjih državah. Prav tako je razpravljal o izhodiščih za delovanje Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu v novem mandatu. Na seji Sveta je tekla razprava še o novih izzivih in prioritetah sodelovanja med Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah. Člani Sveta so se zahvalili slovenski vladi za aktivno in vztrajno podporo njihovim prizadevanjem v matičnih državah za ureditev položaja ter zagotovitev sistemskega financiranja. Strinjali so se, da bo skupni kulturni prostor tudi dejansko zaživel, če si bomo vsi skupaj prizadevali rešiti preostala odprta vprašanja med Slovenijo in sosednjimi državami, ki se nanašajo na položaj avtohtone narodne skupnosti. Naslednji pomemben korak je nadgradnja tistih politik in strategij, ki bodo kos novim izzivom na področjih kulture, jezika, znanosti, gospodarstva, športa, medgeneracijskega sodelovanja, mladih ter čezmejnega sodelovanja, še posebej v povezavi s koriščenjem evropskih sredstev in sodelovanjem občin. Predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah so posebej izpostavili, da je najboljša oblika podpore uspešen razvoj Republike Slovenije. Predsednik Vlade je poudaril, da si Vlada RS preko Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter preko aktivnosti različnih ministrstev in vladnih služb prizadeva za oblikovanje trdne vezi med matično državo in Slovenci v zamejstvu. Delo je usmerjeno v razvijanje skupnega slovenskega prostora, ohranjanje slovenske identitete, jezika, kulture in kulturne dediščine, kakor tudi v spodbujanje sodelovanja na področjih kot sta znanost in gospodarstvo. Pozdravil je ugotovitve članov sveta, da na obmejnem območju narašča interes za učenje slovenskega jezika. Po končani seji je bil za člane sveta še sprejem pri ministrici Ljudmili Novak, kjer je poudarila, da danes ponovno uresničujemo željo in zamisel po ustvarjanju enotnega kulturnega prostora. Ministrica je izrazila zadovoljstvo nad sejo ter poudarila pomen skupnega sodelovanja za uresničitev zadanih ciljev.

Svet slovenskih organizacij «izreka svoje zadovoljstvo nad sklepom, da je proračunska komisija poslanske zbornice včeraj vključila v zakon o finančni stabilnosti državne prispevke v višini 5,396 milijona evrov za slovensko narodno skupnost v Italiji. Pri tem gre podčrtati vsaj troje dejstev, poudarja tiskovna izjava SSO, in sicer: Ne gre za sistemsko dokončno ureditev vprašanja finančnih prispevkov za slovensko narodno skupnost v Italiji, vendar je sklep, da bo omenjena vsota krila triletje, ki je pred nami, velike važnosti za celotno slovensko organiziranost. S tem sklepom parlamentarne proračunske komisije bo obenem za triletno obdobje, ki je pred nami, vsaj začasno konec tistega strahu, ki naše organizacije pesti že skoro pet let in je tako upati, da bo odslej prihranjeno nezaupanje, pesimizem, bojazen, ki nas vsako leto spremljajo ob koncu leta in nam grenijo naše delovanje in voljo do pozitivne dejavnosti in umirjenega pogleda v bodočnost. S tem v zvezi gre podčrtati tudi dejstvo, da za letošnje leto ostaja dokončna višina prispevkov, ki so namenjeni našim organizacijam, nedorečena, zato gre naš apel deželnemu odboru in svetu, da ta problem rešita v skladu z zdravim duhom, ki je zavel v klopeh proračunske komisije poslanske zbornice. SSO se ob vsem tem iskreno zahvaljuje vsem dejavnikom, ki so prispevali k tej pozitivni rešitvi celotne zadeve in podčrtuje dejstvo, da je drža Izvršnega odbora naše krovne organizacije bila ves čas te finančne krize naših ustanov vedno dosledna, vztrajna, pokončna, zato tudi v končni fazi učinkovita, saj se je naslanjala na dejstvo, da so zaščitni zakon št. 38/2001 ter meddržavne pogodbe še vedno močno orodje v rokah slovenske narodne skupnosti ter celotne italijanske demokratične družbe, posebej pa odločujočih političnih strank, ki se nikakor ne morejo in ne smejo poigravati s problemi, ki so za nas življenjske važnosti, med katere spada tudi finančna gotovost za nadaljnje uspešno delovanje naših slovenskih ustanov, društev in organizacij.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp