Inštitut za narečja že uspešno deluje_L’istituto per i dialetti c’è già

Igor-Gabrovec2»V Špetru že več let uspešno deluje Inštitut za slovensko kulturo, ki v okviru promocije zgodovinske slovenske prisotnosti na Videnskem skrbi tudi za ovrednotenje bogate kulturne dediščine slovenskih narečij, ki so značilna za nadiško, tersko in kanalsko dolino ter za Rezijo. Popravek k zakonu 26/2007, ki ga kot prvi podpisnik zagovarja svetnik iz vrst desnice Roberto Novelli, je potemtakem popolnoma nepotreben. Njegov pravi smisel in cilj je, poznavajoč Novellija, po vsej verjetnosti zelo daleč od ljubezni do slovenskih narečij in tradicij« poudarja deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec. »Čedajski politik se znova proslavlja s tezo, da je rezijanščini in ostalim narečjem popolnoma tuje katerokoli povezovanje s slovenskim prostorom in da naj bi šlo potemtakem za samostojne jezike, ki naj bi jih slovenščina celo ogrožala. Resnico najdemo – nadaljuje Gabrovec – v jezikoslovni stroki, ki že vsaj celo stoletje jasno in nedvoumno potrjuje, da so se na območju med Čedadom in Trbižem ohranila čudovita narečja iz skupin slovenskih, primorskih in koroških. Ohranila so se kljub ostri stoletni asimilacijski politiki in vsakovrstnim sovražnim pritiskom le po zaslugi ustnega izročila v domačem okolju in v bogoslužju.«Deželni svetnik iz vrst slovenske stranke spomni, kako je šele v osemdesetih letih v Špetru nastal na zasebno pobudo prvi zametek izobraževanja v slovenskem jeziku »Danes je špetrska dvojezična šola, podržavljena z zaščitnim zakonom, med najbolj uspešnimi na Videmskem in cilj vseh nas je, da bi se njen razmah širil vse do kanalske doline. Učenje knjižnega jezika sloni na obvladanju in poznavanju tudi krajevnih narečij, ki jih s pomočjo slovenskih društev, organizacij in ustanov Slovenci ščitimo in ohranjamo kot največjo kulturno dobrino. 11. marca bo v Špetru nadvse prazničen dan, ko bomo počaščeni z navzočnostjo slovenskega državnega poglavarja Boruta Pahorja slavnostno odprli moderno obnovljeno špetrsko šolo, ki bo poimenovana po velikem rojaku Paolu Petričiču. Verjetno bo to najlepši, kulturen in evropski odgovor vsem, ki še danes brez sramu nasprotujejo priznavanju tisočletne slovenske prisotnosti na Videnskem« zaključuje deželni svetnik SSk in podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec.

«A San Pietro al Natisone da tempo opera con successo l’Istituto per la cultura slovena, che, nell’ambito della promozione della presenza storica degli sloveni in provincia di Udine, si adopera per la valorizzazione della ricchezza culturale rappresentata dai dialetti sloveni caratteristici delle valli del Natisone e del Torre, della Valcanale e della Val Resia. La proposta di emendamento alle legge regionale 26/2007, che ha quale primo firmatario il consigliere di destra Roberto Novelli, è perciò inutile. Conoscendo Novelli, il vero senso e obiettivo della proposta è, con ogni probabilità, molto diverso dall’amore per i dialetti e le tradizioni slovene», evidenzia il consigliere regionale della Slovenska skupnost e vicepresidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec. «Ancora una volta l’uomo politico cividalese si mette in mostra con la teroria secondo la quale non esisterebbe alcun legame tra il resiano e gli altri dialetti e l’area slovena, per cui sarebbero lingue autonome, addirittura messe in pericolo dallo sloveno. La verità affermata chiaramente e senza ombra di dubbio dalla scienza linguistica almeno da un secolo – prosegue Gabrovec – è, invece, che nel territorio tra Cividale e Tarvisio si sono conservati preziosi dialetti sloveni del gruppo del Litorale e della Carinzia. Nonostante la centenaria feroce politica di assimilazione e pressioni di ogni tipo, si sono tramandati fino al giorno d’oggi grazie alla tradizione orale e all’uso liturgico». La proposta di legge «Modifiche della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 – Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena» è stata presentata dai consiglieri regionali di Forza Italia Roberto Novelli, Riccardo Riccardi, Rodolfo Ziberna, Elio De Anna, Bruno Marini e Mara Piccin al fine di «creare un Istituto per la promozione del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale per salvaguardare il patrimonio linguistico, culturale e storico di coloro che, non riconoscendosi nella comunità autoctona di minoranza slovena, rivendicano come propria l’identità trasmessa nei secoli attraverso le espressioni linguistiche resiane, natisoniane, della Valle del Torre e della Val Canale». Il testo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa da Novelli, assieme al sindaco di Resia Sergio Chinese e al vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pulfero Mirko Clavora.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp