Gabrovec o parlamentarnih volitvah_Elezioni politiche secondo Gabrovec

Gabrovec»Izid italijanskih političnih volitev je presenetil tudi najbolj previdne politične analitike in izraža parlament, ki po vsej verjetnosti ne bo imel neke jasne in vsebinsko koherentne politične večine. Prvi podatek je velika volilna udeležba, ki je očitno znak občutenega protesta in zahteve po radikalnih zasukih, kar se kaže v nagradi tako Salvinijevi Severni ligi kot Gibanju petih zvezd. Poražena je vsa leva opcija, ki gre od močno okrnjene sredinske Renzijeve stranke do slabega rezultata njegovih levih kompetitorjev. Na desni je Salvini odžrl velik del glasov Berlusconiju, ki je z Renzijem prav tako poraženec teh volitev.

Nič boljše na deželni ravni, kjer se pot do deželnih volitev čez slaba dva meseca začenja nadvse strmo, saj je razkorak med levo in desno sredino za enkrat širok celih petnajst odstotkov. V tem smislu bodo ključnega pomena koalicijski dogovori. Leva sredina nima več nobenega razloga, da ne gre v poenotenje stališč in poskusi strniti itak zrahljane vrste s skupnim in prepričljivim volilno-upravnim programom. Obenem gre preveriti možnosti dialoga in skupnega nastopanja tudi z Grillovim gibanjem, ki ga z novim vodstvom označuje izrazito vladni pristop in ponuja marsikatero sprejemljivo upravno zamisel. Na desni bo zanimivo razumeti, kje in kako se bo na krajevni ravni našlo ravnovesje sil med obema dušama, se pravi Berlusconijevo in Salvinijevo, ki je tudi v FJk močna in prevladujoča. V bitki med velikani je ostalo potisnjeno v kot novonastalo furlansko avtonomistično gibanje, ki na deželni ravni s težavo dosega en odstotek glasov.

Svetel utrinek predstavlja le izvolitev neodvisne slovenske kandidatke na listi Demokratske stranke prof. Tatjane Rojc, ki smo jo kot SSk prepričano podprli in bo kljub vsemu izvoljena v senat po zaslugi dejstva, da je bil Tommaso Cerno izvoljen v enomandatnem okrožju v Milanu.  Obema čestitamo, saj bosta predstavljala pomembno vez med našo deželo in našo skupnostjo z Rimom. Prav tako kot stranka SSk računamo na podporo in sodelovanje ekipe južno tirolskih parlamentarcev SVP, ki so se vsi odlično uveljavili.

Z objavo rezultatov vsedržavnih volitev stopamo torej na pot deželnih. Stranka SSk bo v prihodnjih dveh tednih izoblikovala samostojne kandidatne liste z lastnim imenom in simbolom v vseh deželnih okrožjih ter koalicijskim partnerjem ponudila osnovna programska izhodišča. Resna in tudi samokritična analiza nedeljskih rezultatov naj služi kot uvod v volilno kampanjo, ki naj upošteva s strani volivcev izražene skrbi, zahteve in prioritete. Med temi nedvomno sodita spodbujanje gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih priložnosti za mlade ter politika zagotavljanja tako osebne kot tudi družbene varnosti in solidarnosti. Kot slovenska stranka k temu naj dodamo še vsaj spodbujanje razvoja teritorija, spoštovanje večjezičnosti in ovrednotenje prednosti avtonomije naše dežele, ki kot taka lahko jamči samostojne poti reševanja odprtih vprašanj.« (Igor Gabrovec, deželni politični tajnik stranke Slovenska skupnost)

In questo commento Igor Gabrovec (segretario politico regionale del partito Unione slovena-Slovenska skupnost) esprime alcune considerazioni sull’esito delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, catastrofico per la coalizione di centrosinistra. «L’esito delle elezioni politiche italiane – ritiene Gabrovec – ha sorpreso anche gli analisti politici più cauti e esprime un parlamento che, con ogni probabilità, non disporrà di una qualche maggioranza politica chiara e coerente nei contenuti. Il primo dato è la grande partecipazione elettorale, evidentemente segnale di una sentita protesta e di una richiesta di svolte radicali, come dimostrato dal premio alla Lega di Salvini e al Movimento cinque stelle. Sconfitta resta tutta l’opzione di sinistra, dal molto ridotto partito centrista di Renzi al cattivo risultato dei suoi competitori più a sinistra. A destra, Salvini ha sottratto una gran parte di voti a Berlusconi, che, assieme a Renzi, è l’altro sconfitto di queste elezioni».

Prendendo atto di come la strada verso l’appuntamento delle elezioni regionali del 29 aprile inizi molto in salita, il segretario di Unione slovena sottolinea il ruolo-chiave degli accordi di coalizione. Allo stesso modo, secondo Gabrovec, vanno verificate le possibilità di dialogo col movimento di Grillo, che con la nuova dirigenza ha assunto un approccio di governo.

In ogni caso resta la soddisfazione per l’elezione, quale indipendente nella lista del Partito democratico, della candidata espressione della minoranza slovena, la prof. Tatjana Rojc. Sostenuta a suo tempo anche dal partito Unione slovena, Rojc entrerà in senato subentrando a Tommaso Cerno, che è stato eletto nella circoscrizione uninominale di Milano. Nel congratularsi con entrambi, Gabrovec si dice anche convinto che l’Unione slovena possa contare sul sostegno della squadra dei parlamentari sudtirolesi della Südtiroler Volkspartei, tutti affermatisi con successo.

Nelle prossime settimane il partito Unione slovena si dedicherà alla composizione delle liste in vista delle elezioni regionali, con cui competerà in tutte le circoscrizioni. Farà avere, inoltre, le linee programmatiche di base ai partner di coalizione di centrosinistra.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp