Idarska dolina je vidno dvojezična_Cartelli bilingui in Alta Val Judrio

Nella parte montana del comune di Prepotto sta venendo installata, in questi giorni, la cartellonistica bilingue in italiano e sloveno. Come all’ingresso di alcune frazioni nella parte in pianura è possibile, già da qualche tempo, leggere il nome del paese in italiano e friulano, così all’ingresso delle frazioni della parte montana, in Val Judrio, d’ora in poi sarà possibile leggere i nomi dei paesi in italiano e nel locale dialetto sloveno: Berda/Budaži, Bordon/Bordoni, Ciubiz/Čubci, Cladrecis/Seucè, Codromaz/Kodarmaci, Cosson/Košoni, Covacevizza/Kovačevca, Molino Vecchio/Stari malin, Salamant/Salamanti, San Pietro di Chiazzacco/Tieje, Oborza/Obuorča, Podclanz/Podklanac, Podresca/Podarskije, Ponte Miscecco/Podmieščak, Prepotischis/Muci, Stregna/Sriednje. In corrispondenza di Marcolino/Lajšče, viste le ridotte dimensioni dell’abitato, è stato installato un indicatore di direzione.
Il comune continua, così, a valorizzare le lingue minoritarie ufficialmente riconosciute sul territorio oltre all’italiano – friulano e sloveno.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un finanziamento assegnato al Comune di Prepotto in base alla legge regionale di tutela della minoranza linguistica slovena – più precisamente in base all’articolo 22, per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale. Alla fine del 2017, al Comune di Prepotto erano stati assegnati 7.612,80 euro per realizzare il progetto dal titolo «Adeguamento bilingue della toponomastica del territorio comunale di Prepotto».
Sui nuovi cartelli, vicino allo stemma del comune, oltre ai toponimi italiani sono riportati i toponimi nella forma slovena dialettale locale. La scelta considera da un lato i toponimi come in uso tra i parlanti della zona, dall’altro la prassi nel tempo consolidata nelle limitrofe Valli del Natisone – dove i cartelli riportano i toponimi sloveni dialettali.
L’iniziativa attinge direttamente allo studio toponomastico di Maurizio Puntin e Lauro Iacolettig «L’antica pieve di Prepotto – Toponomastica e onomastica», pubblicato nel 2015 dalla Cooperativa Most e dall’Associazione Don Eugenio Blanchini di Cividale. Quest’ultima ha collaborato attivamente col Comune di Prepotto nella corretta trascrizione in dialetto sloveno dei toponimi riportati sui cartelli.
Il sindaco di Prepotto, Maria Clara Forti, realizza così un’altra promessa in programma: «Siamo coscienti del fatto che sul territorio, oltre all’italiano, sono parlate e soggette a tutela le locali varianti di sloveno e friulano e portiamo avanti queste iniziative ascoltando il territorio e i cittadini».
Prossimamente saranno installati cartelli col toponimo in tre lingue – italiano, dialetto sloveno e friulano – anche all’ingresso di Castelmonte. (Luciano Lister)

V teh dneh v občini Prapotno, sicer v gornji Idarski dolini, postavijo na začetku in koncu vasi dvojezične (italijansko-slovenske) table. V očbini Prapotno sta ob italijanščini uradno zaščiteni furlanščina in slovenščina. Leta 2017 je Občina prejela prispevek v višini 7.612,80 evrov, da bi izvedla projekt za postavitev dvojezičnih napisov na občinskem ozemlju. Občina se je sicer s projektom prijavila na razpis, ki ga je Dežela Furlanija Julijska krajina objavila na podlagi 22. člena deželnega zaščitnega zakona za slovensko manjšino. Slednji predvideva prispevke za ukrepe v prid rezijanščini in jezikovnim različicam iz Nediških in Terskih dolin ter Kanalske doline.

Vključno s Prapotnim šteje občinsko ozemlje 45 vasi. Vidno dvojezične bodo odslej vasi: Berda/Budaži, Bordon/Bordoni, Ciubiz/Čubci, Cladrecis/Seucè, Codromaz/Kodarmaci, Cosson/Košoni, Covacevizza/Kovačevca, Molino Vecchio/Stari malin, Salamant/Salamanti, San Pietro di Chiazzacco/Tieje, Oborza/Obuorča, Podclanz/Podklanac, Podresca/Podarskije, Ponte Miscecco/Podmieščak, Prepotischis/Muci, Stregna/Sriednje. Ker so res majhna vasica, so ob Lajščah postavili le kažipot.

Imena na tablah so sicer v slovenskem narečju. Z ene strani so pri izbiri upoštevali rabo krajevnih imen med samimi domačimi govorci, z druge pa dejstvo, da so se na italijansko-slovenskih tablah, ki so jih postavili po okoliških občinah, uveljavili slovenski narečni toponimi. Ker narečnih besed res ni vedno enostavno zapisati, je Občini Prapotno aktivno pomagalo Združenje Blankin iz Čedada. Strokovna podlaga za to je bila knjiga z naslovom »Starodavna prafara v Prapotnem – Toponomastika in onomastika«. Publikacija, v kateri sta avtorja Maurizio Puntin in Lauro Iacolettig obravnavala prepletanje furlanskih in slovenskih toponimov,  je izšla leta 2015 prav pri Združenju Blankin in Zadrugi Most.

Praponska županja Maria Clara Forti nam je povedala, da se njena občinska uprava zaveda, da domače prebivalstvo poleg italijanščine govori domači različici slovenščine in furlanščine, ki sta uradno zaščiteni. Takšne pobude izvajajo ob poslušanju državljanov.

V naslednjih mesecih bodo tudi na Stari gori postavili večjezične table – z imenom vasi v treh jezikih: v italijanščini, slovenskem narečju in furlanščini.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp