Hvala, Giorgio, Bepo in Riccardo!_Grazie, Giorgio, Bepo e Riccardo!

7GiorgioLieto 1947 je bluo radodarno za Benečijo. Dalo ji je tri ljudi, ki so s svojim življenjam in dielam, postali stabar slovenskega jezika in kulture v videnski provinci. Giorgio Banchig, Bepo Qualizza in Riccardo Ruttar so ku zavedni Slovenci in dobri kristjani liep zgled za vse Benečane, še posebno za mlade. Lietos so vsi trije dopunili sedandeset liet in jim se naš petnajstdnevnik Dom, kooperativa Most, združenje Blankin in Svet Slovenskih organizacij- Sso žele javno zahvaliti za dielo, ki so ga napravili, in jim zaželieti, de se bojo še dugo trudili za dobro naših ljudi.

Tuole se bo zgodilo 7. otuberja par sveti maši po slovensko, ki je vsako saboto ob 19.15 v farni cierkvi v Špietru. Evharistijo bo darovau msgr. Marino Qualizza, pieu bo zbor Rečan_ Aldo Klodič. Po maši bojo guorili predstavniki organizaciji, v katerih so trije sedandesetlietniki aktivni in bo tudi družabni moment, de bi se kupe veselili. Vabljeni so vsi naši ljudje doma in po svietu in seviede predstavniki oblasti.

Giorgio Banchig se je rodiu 19. obrila 1947 v Landarju. Svojo pot je začeu v Landarju, potlé je šu naprej v videnskem semenišču in v Rimu, kjer je konču teoloske študije. Kàr se je uarnu damu, je postau učitelj verouka v Vidnu, natuo je začeu dielati ku glavni urednik par našem Domu, ki je pod njega roko iz miesečnika postau petnajstdnevnik. Pred petnajstimi lieti ga je tudi oživeu, saj po hudi krizi nie izhaju celuo lieto. In z Domam tudi po zasluženi penziji še sodeluje z raziskavami, članki in vsakovarstnimi prispevki. Med številnimi dieli, ki jih je napravu, naj omenimo samuo zgodovino Benečije od prazgodovine do donas in zadnjo raziskavo o plebiscitu lieta 1866. Če imamo lepuo zbrano an napisano zgodovino naše dežele, če jo bojo imieli tudi rodovi, ki bojo paršli za nami, je prù po Banchigevi zaslugi. Banchig je biu lieta 1998 pobunik in ustanovitelj zadruge Most in lieta 1995 združenja Blankin, katerega je skuoze predsednik do donašnjih dni. Puno liet je biu tudi predsednik SSO za vidensko provinco. Biu je tudi kamunski mož v Podbuniescu. Donašnji dan je na čelu Inštituta za slovensko kulturo.

7Bepo18. šetemberja 1947 se je v Kravarju rodiu Bepo (Giuseppe) Qualizza. Potlè, ki se je vešuolu v tehničnih šuolah, je dielu par italijanskih železnicah-FS. Kàr je šu v penzijo se nie ustavu in se je posvetiu domačim krajam. Med drugim, je biu med ustanovitelji zadruge Most, ki jo vodi ku predsednik že 20 liet, od samega začetka. Že puno liet piše za športno stran Doma, zak’ se v tele rečì zastopi, sa’ je biu tudi športni dirigent in je na posebno vižo skarbeu za otroke, ki igrajo nogomet. V SSO je podpredsednik deželnega sveta. Ušeč mu je pieti in je zadnja lieta v zboru Rečan_Aldo Klodič.

7Riccardo25. junja 1947 se je v Jesiču rodiu Riccardo Ruttar, meštri, raziskovalec, pisatelj, psiholog in pedagog. Od Učeje do Bele peči, od Žabnic do Dreke in potlé v Furlaniji je dielu ku nadarjen učitelj in je pomau lepuo odrasti puno otrokam, posebno tistim, ki so imieli psihološke težave.

Potlé je v Čedadu dielu par Slovenskim raziskovalnim inštitutam in par kooperativi Most. Napisu je tudi vič bukvi in sodelovau na seminarjah, posvetah an predstavitvah. Vič liet je biu predsednik SSO za vidensko provinco in je šele med njegà vodilnimi ljudmi. Biu je tudi kamunski mož v Dreki.

Kar pa ga je dalo narbuj poznati, so radijska oddaja Nediški zvon in komentarji, ki jih piše za Dom. (U. D.)

Il 1947 è stato un anno generoso per la Slavia Friulana, perché le ha regalato tre persone che con la loro vita e la propria opera sono diventate un punto di riferimento per la lingua e la cultura slovena in provincia di Udine. Si tratta di Giorgio Banchig, Bepo Qualizza e Riccardo Ruttar. Tutti e tre, quest’anno, hanno compiuto 70 anni e il quindicinale Dom, la cooperativa Most, l’Associazione/Združenje Don Eugenio Blanchini e la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso li vogliono ringraziare per tutto il lavoro che hanno svolto e augurare loro di continuare ancora a lungo a spendersi in favore della nostra gente.

A offrire tale occasione sarà la messa in sloveno che viene celebrata ogni sabato alle 19.15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone/Špietar. A officiarla sarà mons. Marino Qualizza; a accompagnarla in musica sarà il coro Rečan_ Aldo Klodič. Dopo la messa interverranno i rappresentanti delle organizzazioni in cui i nostri tre settantenni sono attivi. Seguirà un rinfresco. Tutti sono invitati a partecipare.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp