»Hop on Hop off« tudi v Bovcu_«Hop on Hop off» anche a Bovec»

V Posočju nadaljujejo z nadgradnjo na področju javnih potniških prevozov. Novost, ki so jo lani poleti prvič pilotno izvedli, je linija od Mosta na Soči preko Bovca, Predela do Kranjske Gore, v kateri so združili avtobusne prevoze v povezavi z železniškim potniškim prometom. Omenjeno linijo pripravljajo tudi za letošnje poletje, nanjo pa bodo vezane tudi druge linije, tako imenovani Hop on Hop off avtobusi v Tolminu in Kobaridu.

Ena od letošnjih novosti pa bo uvedba teh prevozov tudi na Bovškem. Gre za strateški projekt na programu Interreg Slovenija-Italija, ki združuje več partnerjev iz Slovenije in Italije, njegov glavni poudarek pa je trajnostna mobilnost. Del aktivnosti je študijske narave, v okviru katerih nastajajo predvsem prometne strategije.

Kot pove direktor Posoškega razvojnega centra Simon Škvor, velja izpostaviti celostno prometno strategijo za Julijske Alpe, ki je pomemben strateški dokument in osnova za načrtovanje mobilnosti oziroma prometa na tem območju ter dodaja, da se trudijo vzpostaviti še novo čezmejno potniško linijo med Tolminom in Čedadom.

Nel Posočje prosegue l’implementazione dei servizi di trasporto pubblico. Una novità è il collegamento tra Most na Soči e Kranjska Gora attraverso Bovec e il Passo del Predil, che è nato l’anno scorso in via sperimentale. L’iniziativa mette a sistema il servizio di trasporto su corriera con quello su ferrovia. La riproposta di questa linea è in cantiere anche per l’estate in arrivo; ad essa saranno collegate ulteriori linee, attivate sui cosiddetti autobus Hop on Hop off a Tolmin e Kobarid.

Una delle novità di quest’anno è l’introduzione di linee Hop on Hop off anche nella zona di Bovec, nell’ambito di un progetto strategico a valere sul programma Interreg Italia-Slovenia. Incentrato sulla mobilità sostenibile, questo progetto vede il coinvolgimento di molti partner da entrambe le parti del confine.

Il direttore del Posoški razvojni center (in italiano centro di sviluppo del Posočje ), Simon Škvor, tiene a mettere in evidenza la strategia nell’ambito della mobilità per la zona delle Alpi Giulie. Spiega, inoltre, che ci si sta adoperando per attivare un’ulteriore linea di trasporto transfrontaliera tra Tolmin e Cividale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp