Govorimo, torej smo_Parliamo, quindi esistiamo

Slovenska narečja so bila dolga stoletja pogovorni jezik številnih ljudi v Kanalski dolini, danes tvegajo izumrtje; če se to zgodi, bo izginil pomemben del slovenske kulturne dediščine in pa najpomembnejši del kulturne dediščine teh krajev. Tega se že zdavnaj zavedajo člani Združenja Don Mario Cernet. Prav da bi med mladimi okrepili aktvino rabo narečja med, izvajajo projekt z naslovom Žabarim – m’pa tè sǝm žiu/Govorim – torej sem/Parlo – dunque esisto.

V ponedeljek, 15. julija, so projekt v pokrajinskem sedežu Sveta slovenskih organizacij v Čedadu predstavili predsednica Združenja Don Mario Cernet, Anna Wedam (ki je hkrati predsednica Sveta slovenskih organizacij za vidensko pokrajino), režiserka Jasmin Kovic in koordinator Albert Devetak.

Projekt, ki ga s prispevkom v višini 10.000 evrov sofinancira Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina s sredstvi iz deželnega zaščitnega zakona za slovensko manjšino, namerava vrednotiti in večati prepoznavnost slovenskih narečij, ki jih govorijo v Kanalski dolini.

Izhodišče za novi projekt je bilo ilustrirana zbirka Jezik – korenina naše kulture, ki je nastala ob lanskoletnem zaključku istoimenskega projekta. V zbirki je združenje Cernet prikazalo vrsto navad, pravljic, legend in pesmi. Zbirko so sestavili za osnovnošolce in srednješolce Kanalske doline. Vsi opisi so v ziljskem slovenskem narečju; jim sledi prevod v slovenskem in italijanskem knjižnem jeziku.

Z novim projektom Žabarim – m’pa tè səm žiu / Govorim – torej sem / Parlo – dunque esisto, so na Združenju Don Mario Cernet želeli to, kar zbirka pripoveduje, oživeti. Zbrali so dve sredstvi: video posnetek na Dvd-plošči ter prireditev v samem slovenskem narečju. Video posnetek v živem slovenskem narečju Kanalske doline bo na izbiro ponudil podnapise v knjižni slovenščini ali italijanščini. Prireditev v slovenskem narečju Kanalske doline, na katero so seveda vabljeni vsi (in še posebej otroci), se bo pa odvijala v soboto, 20. julija, ob 20.00 v dvorani bivše mlekarne v Ukvah. Tako postavitev na DVD kot predstavo je zrežirala Jasmin Kovic.

Na DVD-ju bo tudi krajše okence, primerno za osnovnošolsko in srednješolsko mladino, kateri je projekt še zlasti namenjen. Tam bodo na zelo enostaven način predstavljene sličnosti in s tem skupne slovenske korenine med slovenskim ziljskim narečjem Kanalske doline in slovenskim narečjem Nediških dolin.

Vodilni partner projekta Žabarim – m’pa tè səm žiu/Govorim – torej sem/Parlo – dunque esisto je Združenje Don Mario Cernet, ki ga izvaja v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij. Partnerji v okviru projekta so še Višarski oktet, Inštitut za slovensko kulturo, Združenje Don Eugenio Blanchini, Zadruga Most, Večstopenjski zavod Trbiž, Občina Naborjet-Ovčja vas in Občina Trbiž.

I dialetti sloveni sono stati per lunghi secoli la lingua colloquiale di molti abitanti della Valcanale,  ma oggi rischiano di cadere nel dimenticatoio. Se dovesse succedere, sparirebbe un’importante parte del patrimonio culturale sloveno e una delle componenti più importanti del patrimonio culturale di queste terre. Di questo si rendono bene conto all’Associazione/Združenje Don Mario Cernet. Proprio per rinforzare l’uso attivo dei dialetti tra i più giovani, il sodalizio della minoranza slovena della Valcanale sta attuando il progetto dal titolo «Žabarim – m’pa tè sǝm žiu/Govorim – torej sem/Parlo – dunque esisto».

Lunedì, 15 luglio, nella sede provinciale della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso a Cividale, il progetto è stato presentato ai media con una conferenza stampa, alla quale sono intervenuti la presidente dell’Associazione/Združenje Don Mario Cernet, Anna Wedam (che è anche presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso per la provincia di Udine), la regista, Jasmin Kovic, e il coordinatore del progetto, Albert Devetak.

Finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con un contributo di 10.000 euro, discendente dalla legge regionale di tutela della minoranza linguistica slovena, il progetto si propone di valorizzare e aumentare la visibilità dei dialetti sloveni parlati in Valcanale. Per farlo, si propone di dare vita a quanto raccolto nella pubblicazione «Jezik – korenina naše kulture/Jezək – karanina naše kulture/La lingua – la radice della nostra cultura», sorta l’anno scorso a seguito del progetto dallo stesso titolo.

In essa erano stati raccolti, in dialetto sloveno zegliano, in sloveno standard e in italiano, fiabe, leggende e canzoncine della Valcanale. Col nuovo progetto il materiale prenderà vita in due modi: attraverso un video su Dvd e tramite uno spettacolo. Il video darà voce alla parlata slovena della Valcanale, con la possibilità di scegliere i sottotitoli in sloveno standard o in italiano. Un particolare spettacolo nel dialetto sloveno della Valcanale, invece, è in programma per sabato, 20 luglio, alle 20.00 all’ex latteria di Ugovizza/Ukve. Sono tutti invitati, in modo particolare i bambini. La preparazione del DVD e la rappresentazione finale sono diretti da Jasmin Kovic.

Il DVD conterrà anche una breve sezione, adatta ai ragazzi delle elementari e delle medie ai quali questo progetto è indirizzato in particolar modo, in cui saranno presentate le similitudini e le radici comuni del dialetto sloveno zegliano della Valcanale e del dialetto sloveno delle valli del Natisone.

Il progetto «Žabarim – m’pa tè səm žiu/Govorim – torej sem/Parlo – dunque esisto» è realizzato dall’Associazione/Združenje Don Mario Cernet in collaborazione con la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso. Partner del progetto sono anche l’Ottetto Lussari, l’Istituto per la cultura slovena-Isk, l’Associazione Don Eugenio Blanchini, la Cooperativa Most, l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, il Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas e il Comune di Tarvisio/Trbiž.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp