Glasbeni izlet v Kanalsko dolino_Una gita in musica in Valcanale

Letos Glasbena matica praznuje 40. obletnico delovanja v Kanalski dolini, kjer je prisotna s podružnico Tomaž Holmar. Tako je v soboto, 12. maja, organizirala izlet po dolini nad Višarjami.
Med udeleženci so bili tako učenci Glasbene matice iz raznih podružnic na Tržaškem, Goriškem in Videnskem s starši kot tudi predsednica Milena Padovan in ravnatelj Bogdan Kralj. Vsi so z avtobusi odšli že v zgodnjih jutranjih urah. Dopoldne sta skupino v Naborjetu sprejela domači odbornik za kulturo Alberto Busettini in predsednica oškega Združenja Don Mario Cernet Anna Wedam, ki sta predstavila domačo občino in življenje tamkajšnjih jezikovnih skupnosti, s posebnim ozirom na slovensko. V Naborjetu so si udeleženci lahko ogledali tako tematsko pot za otroke o živalih Animalborghetto kot razstavo Etnografskega muzeja Beneška palača. Popoldne se je pa odvijala Mala akademija, v okviru katere so nekateri izmed gojencev nastopali. Ob tej priliki je pozdrav ukovškega Slovenskega kulturnega središča Planika prinesel podpredsednik Rudi Bartaloth. Praznovanje ob 40. obletnici delovanja se bo nekako nadaljevalo še od 18. do 20. maja, sicer v okviru Glasbenega tekmovanja Tomaž Holmar, ki se bo odvijal vedno v Naborjetu.

Quest’anno la scuola di musica Glasbena matica festeggia 40 anni di attività in Valcanale, dove è presente con la filiale Tomaž Holmar. Per questo motivo sabato, 12 maggio, ha organizzato una gita nella valle ai piedi del Lussari. Assieme a molti allievi delle zone di Trieste, Gorizia e Udine con le rispettive famiglie, tra i partecipanti c’erano anche la presidente Milena Padovan e il direttore Bogdan Kralj. Nella mattinata i partecipanti sono stati accolti a Malborghetto dall’assessore alla cultura Alberto Busettini e dalla presidente dell’Associazione/Združenje Don Mario Cernet Anna Wedam, che hanno presentato il comune e la vita delle locali comunità linguistiche, con particolare riguardo a quella slovena. In paese i visitatori hanno potuto percorrere il sentiero Animalborghetto e visitare il Museo etnografico del Palazzo Veneziano. Nel pomeriggio si è svolto un concerto, durante il quale si sono esibiti alcuni dei piccoli partecipanti alla gita. In tale occasione ha portato i propri saluti alla comitiva Rudi Bartaloth, vicepresidente del Centro culturale sloveno Planika. I festeggiamenti per il quarantennale della Glasbena matica in Valcanale proseguiranno dal 18 al 20 maggio, durante la Competizione musicale internazionale Tomaž Holmar, in programma sempre a Malborghetto.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp