Ezts je velika priložnost za Benečijo in Posočje

 
 
Po slovensko mu pravijo »Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje« (Ezts), po italijansko pa »Gruppo europeo di collaborazione territoriale« (Gect). V bistvu je orodje, je strument, ki ga je Evropska Unija vekuštala za sodelovanje ob konfinu svojih članic. Ezts/Gect lahko sklenijo obmejne občine, pokrajine, regije al' druge ustanove. Parve v Italiji in Sloveniji so parložnost izkoristile občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter/Vrtojba. Pohvalu jih je tudi italijanski zunanji minister Franco Frattini. »Tele je velik rezultat — je jau — pa tudi znamunje, naj se rodi puno takih inicijativ«.
Na goriški model bi muorli pogledati med parvimi tudi v Benečiji in Posočju. Na novolietnim srečanju v Kobaridu, 16. ženarja lietos, je bla poviedana želja po buj tesnim sodelovanju. Vabilo slovenskega predsednika Danila TŸrka in načelnika Upravne enote Tolmin, Zdravka Likarja, so šindiki iz Benečije sparjeli. »Parložnosti, de bi sodelovali, so velike«, je jau špietarski Tiziano Manzini. »Muoremo gledati na Benečijo in Posočje, kakor na adan sam teritorij, ki ga je trieba kupe razvijti«, je partardiu podbunieški Piergiorgio Domenis.
Potriebno je sada priti od besied do dejanj. Se pravi, de kamuni na adni in drugi strani muorajo začeti misliti na Ezts/Gect, ki je zaries velika parložnost za naše kraje. Temelj, fondo so bli parpravili že 18. dičemberja 1999, kàr je 16 kamunu z italijanske in slovenske strani, dvie tekratne gorske skupnosti in Videnska provinca, na Stari Gori podpisalo dokument, s katerim »soglašajo, da bodo sodelovali na tistih področjih, ki so skupnega pomena in omogočajo hitrejši razvoj obmejnega območja«. Ker »je čezmejno sodelovanje učinkovit instrument za to, da obmejna območja ne bi bila več obrobni prostor obeh držav«.
Ezts/Gect parnaša tisto parložnost, ki smo jo čakali dugo cajta. Biu bi velik grieh do naših ljudi jo zamuditi.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp