Čedad v seznamu Unesco zaradi Langobardov Tudi slovenska vlada podpira kandidaturo

 
 
Slovensko kulturno ministrstvo podpira kandidaturo Čedada in drugih italijanskih mest v povezavi z Langobardi na Unescov seznam svetovne dediščine. To potrjuje dokument, ki ga je izročil čedajskemu županu Stefanu Ballochu državni sekretar na ministrstvu za kulturo Silvester Gaberšček. Čedajski župan se je zato javno zahvalil slovenski vladi, in predvsem Silvestru Gaberščku na letošnjem Dnevu emigranta, ki je potekal v Čedadu 6. januarja.
Slovenija kandidaturo na Unescov se-znam podpira, tudi ker je Čedad vspodbujal slovensko stran, da bi se vključila v projekt, katerega cilj ni zgolj vpis v svetovno listino, ampak predvsem vključevanje, sodelovanja in spoznavanja vseh krajev, ki so neposredno povezani z Langobardi.
Slovenija in Furlanija imata veliko skupnih izkušenj iz zgodovinskega vidika in tudi prisotnost Langobardov je nekaj skupnega. Langobardi so se nekaj desetletij zadrževali v današnjem slovenskem ozemlju in v Kranju so imeli celo upravni sedež. Kasneje pa so se preselili v Furlanijo. Zato je Direktorat za kulturno dediščino ponudil Čedadu pomoč za sodelovanje s posameznimi institucijami (s Spomeniškim varstvom in z mnogimi slovenskimi muzeji in ustanovami). Že v preteklih letih je bilo nekaj srečanj z namenom medsebojnega poznavanja tako v Čedadu kot v Ljubljani. Če bi šli naprej po tej poti, bi našli vedno nove priložnosti za sodelovanje v evropskem geokulturnem koridorju pod skupnim zgodovinskim imenovalcem. Promocija tega projekta tako na italijanski kot na slovenski strani govori samo po sebi, da kulturna dediščina, ne glede na izvor, lahko še bolj žlahtni sedanje in prihodnje odnose med Italijo in Slovenijo.
V zadnjih mesecih se je občina Čedad še bolj približala kandidature in uvrstila v zaključno fazo. Junja bo svetovni odbor za varstvo kulturne in naravne dediščine Unesca odločil glede vključitve Čedada v seznam.
Dodatno podporo čedajski kandidaturi na Unescov seznam je prišlo iz Italijanskega ministrstva za kulturne dobrine, ki je dalo na razpolago 40.000 evrov za promocijske dejavnosti. Meseca marca bo združenje »Italia Langobardorum« v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve organiziralo posvet, v katerem Čedad namerava gostiti mednarodno delavnico. Ob tej priložnosti, bo čedajska občina predstavila model kandidature »Italia Longobardorum«, ki je tipološko zelo inovativen.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp